SILverslagen voor geneeskunde 

Stichting Intermediair Leiden (SIL) is een organisatie voor en door studenten en helpt studenten met het gemakkelijker en efficiënter studeren voor hun tentamens. Omdat SIL als stichting geen winstoogmerk heeft, kunnen wij al jaren hoogwaardige verslagen aanbieden tegen de laagste prijs. De verslagen komen wekelijks online te staan en zijn daarom snel beschikbaar en up to date.

Dit jaar zijn wij begonnen met het uitgeven van SILverslagen voor Geneeskunde! Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen wel uiteraard zelf printen. 

Vakken

  • HC & WG Start tot Arts

    Dit verslag bevat de samenvattingen van de hoorcolleges én werkgroepen van het vak van Start tot Arts 2017/2018.
  • Literatuur Forensische psychiatrie

    In deze cursus staat het werkterrein van forensisch psychiaters en psychologen centraal

    In deze cursus staat het werkterrein van forensisch psychiaters en psychologen centraal. De forensische psychiatrie en psychologie bevinden zich op het snijvlak van het strafrecht en de psychiatrie/psychologie. Dagelijks dienen rechters in Nederland zich te buigen over de vraag of een verdachte het strafbare feit waarvoor hij terechtstaat kan worden toegerekend. Wanneer de verdachte lijdt aan een psychiatrische stoornis, zal vastgesteld moeten worden of de verdachte tijdens het plegen van het feit zodanig onder invloed van die stoornis stond dat hij (redelijkerwijs) niet anders kon handelen. Voor deze vraag zal de rechter gebruik maken van de deskundigheid van derden, zoals forensisch psychiaters en psychologen. Vervolgens zal de rechter bij het opleggen van een passende straf of maatregel rekening dienen te houden met de persoon van de dader en dus ook met een eventueel aanwezige stoornis. Ook hier kan het advies van forensisch psychiaters en psychologen van belang zijn.