SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!


Lid van studievereniging CoDe?

Dan kun je 20% korting krijgen op al je verslagen! Check snel de CoDe Nieuwsbrief of Facebookgroep voor de actuele kortingscode!

De kortingscode wisselt elk blok, controleer dus goed of je de actuele code gebruikt!


Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Cybercrime
 • HC Cybercrime

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak cybercrime.

  In dit vak maken de studenten op diepgaande wijze kennis met het fenomeen cybercrime. Een belangrijk deel van criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het internet. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, kinderporno en online drugshandel. Met de komst van het internet zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plegen van criminaliteit en zijn nieuwe delicten ontstaan. In dit vak maken studenten kennis met de aard en omvang van cybercrime, de bijhorende problematiek en gevolgen daarvan.

 • Literatuur Cybercrime

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Cybercrime.
 • WG Cybercrime

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak cybercrime.

  In dit vak maken de studenten op diepgaande wijze kennis met het fenomeen cybercrime. Een belangrijk deel van criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het internet. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, kinderporno en online drugshandel. Met de komst van het internet zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plegen van criminaliteit en zijn nieuwe delicten ontstaan. In dit vak maken studenten kennis met de aard en omvang van cybercrime, de bijhorende problematiek en gevolgen daarvan.

Ontstaan en Ontwikkeling van crimineel gedrag
 • HC Ontstaan en Ontwikkeling van Crimineel Gedrag

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag.

  In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop, waarbij (neuro)psychologische theorieën de basis vormen. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.
  Allereerst zal worden ingegaan op de beschrijving van crimineel gedrag over de levensloop: hoeveel mensen plegen criminaliteit tijdens hun leven? En voor de mensen die criminaliteit plegen: in hoeverre verschilt het verloop van crimineel gedrag tussen personen? Bijvoorbeeld: in hoeverre verschilt de leeftijd waarop men begint, de leeftijd waarop men stopt, en de omvang en ernst van de gepleegde delicten op verschillende leeftijden?
  Vervolgens wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de verklaringen voor verschillen in ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag over het leven. Waarom raken de meeste delinquente jongeren hun wilde haren kwijt als ze volwassen worden? En: waarom zijn er dan toch volwassenen die crimineel gedrag blijven vertonen? Hierbij wordt gekeken naar zowel kenmerken van de persoon (biosociale, psychologische), kenmerken van de sociale omgeving, en de complexe manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Er wordt ook aandacht besteed aan de invloed van persoonskenmerken, familie omstandigheden en vrienden. Daarnaast komen aan bod de effecten van veranderingen in belangrijke levensomstandigheden – zoals trouwen, het krijgen van kinderen en gaan werken – op de ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag. De cursus geeft een* state of the art* van voornaamste verklaringstheorieën op dit terrein en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Hierbij zal ook worden besproken in hoeverre de verschillende theorieën toepasbaar zijn op verschillende vormen van criminaliteit. Ten slotte wordt aandacht besteedt aan methoden om verandering gedurende de levensloop te meten, waarbij met name ingegaan wordt op longitudinale methoden van onderzoek.

 • Literatuur Ontstaan en Ontwikkeling van Crimineel Gedrag

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag.

  In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop, waarbij (neuro)psychologische theorieën de basis vormen. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.

Preventie en straffen
 • HC Preventie en Straffen

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak preventie en straffen.

  In dit vak maakt u op diepgaande wijze kennis met de penologie: de wetenschappelijke bestudering van sancties. Straffen en maatregelen zijn de formele reacties op normovertredend gedrag.
  U krijgt inzicht in de verschillende normatief theoretische gezichtspunten, die richtinggevend zijn voor het antwoord op de vragen waarom gestraft wordt, wie gestraft worden, hoe gestraft wordt en hoeveel straf er wordt uitgedeeld. De gangbare retributivistische en utilitaristische morele theorieën over rechtvaardiging en doelen van straf worden als kapstok gebruikt om de belangrijkste penologische vraagstukken en controverses te belichten. Daarbij wordt veelal een brug geslagen tussen de normatief georiënteerde strafrechtswetenschap en de empirische criminologie. Zo komen in onderlinge samenhang telkens de vragen aan bod hoe een interventie gerechtvaardigd wordt, welke doelen worden nagestreefd en of de sanctie het beoogde effect sorteert. Dit levert een kritische beschouwing op van penologische ontwikkelingen en de praktijk van specifieke sancties.
  Omdat de legitimiteit van de strafrechtspleging mede afhangt van het draagvlak dat ervoor bestaat bij de bevolking, worden ook de publieke opvattingen over punitiviteit en het contrast tussen rechtspraak en samenleving in meningen over straf voor het voetlicht gebracht.

 • Literatuur Preventie en Straffen

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak preventie en straffen.

  In dit vak maakt u op diepgaande wijze kennis met de penologie: de wetenschappelijke bestudering van sancties. Straffen en maatregelen zijn de formele reacties op normovertredend gedrag.
  U krijgt inzicht in de verschillende normatief theoretische gezichtspunten, die richtinggevend zijn voor het antwoord op de vragen waarom gestraft wordt, wie gestraft worden, hoe gestraft wordt en hoeveel straf er wordt uitgedeeld. De gangbare retributivistische en utilitaristische morele theorieën over rechtvaardiging en doelen van straf worden als kapstok gebruikt om de belangrijkste penologische vraagstukken en controverses te belichten. Daarbij wordt veelal een brug geslagen tussen de normatief georiënteerde strafrechtswetenschap en de empirische criminologie. Zo komen in onderlinge samenhang telkens de vragen aan bod hoe een interventie gerechtvaardigd wordt, welke doelen worden nagestreefd en of de sanctie het beoogde effect sorteert. Dit levert een kritische beschouwing op van penologische ontwikkelingen en de praktijk van specifieke sancties.
  Omdat de legitimiteit van de strafrechtspleging mede afhangt van het draagvlak dat ervoor bestaat bij de bevolking, worden ook de publieke opvattingen over punitiviteit en het contrast tussen rechtspraak en samenleving in meningen over straf voor het voetlicht gebracht.

Strafprocesrecht (criminologie)
 • HC Strafprocesrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak strafprocesrecht.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

   
 • HC Strafprocesrecht deel II (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het van strafprocesrecht, blok 2.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

 • Literatuur Strafprocesrecht (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak strafprocesrecht.
   

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof uit de volgende boeken:

  • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.
  • M. Bosch, Arrestenbundel Strafrecht/strafprocesrecht, Kluwer, Deventer: Kluwer (meest recente druk).
 • Literatuur Strafprocesrecht deel II (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak strafprocesrecht.

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof uit de volgende boeken:

  • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.
  • M. Bosch, Arrestenbundel Strafrecht/strafprocesrecht, Kluwer, Deventer: Kluwer (meest recente druk).
 • WG Strafprocesrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak strafprocesrecht.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

 • WG Strafprocesrecht deel II (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak strafprocesrecht, blok 2.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.