SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!


Lid van studievereniging CoDe?

Dan kun je 20% korting krijgen op al je verslagen! Check snel de CoDe Nieuwsbrief of Facebookgroep voor de actuele kortingscode!

De kortingscode wisselt elk blok, controleer dus goed of je de actuele code gebruikt!


Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Materieel Strafrecht (criminologie)
 • HC Materieel Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Materieel Strafrecht.
 • HC Materieel Strafrecht (criminologie) - deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Materieel Strafrecht, deel 2.
 • Literatuur Materieel Strafrecht (criminologie)

 • Literatuur Materieel Strafrecht (criminologie) - deel 2

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Materieel Strafrecht, deel 2.
 • WG Materieel Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Materieel Strafrecht.
 • WG Materieel Strafrecht (criminologie) - deel 2

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Materieel Strafrecht, deel 2.
Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak methoden en technieken van criminologisch onderzoek II.

  Doelstelling van het vak is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.
  Wat betreft kwantitatief onderzoek wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate data-analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor u in staat bent beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken en deze toe te passen. Daarnaast is aandacht voor het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de bruikbaarheid van deze methoden voor het beantwoorden van verschillende soorten onderzoeksvragen.

 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II, deel II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak methoden en technieken van criminologisch onderzoek, blok 2.
   
  Doelstelling van het vak is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.
  Wat betreft kwantitatief onderzoek wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate data-analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor u in staat bent beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken en deze toe te passen. Daarnaast is aandacht voor het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de bruikbaarheid van deze methoden voor het beantwoorden van verschillende soorten onderzoeksvragen.
Omgevingscriminologie
 • HC Omgevingscriminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Omgevingscriminologie.
 • Literatuur Omgevingscriminologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Omgevingscriminologie.
Rechtseconomie t.b.v. de criminologie
 • HC Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Rechtseconomie t.b.v. de criminologie.
 • Literatuur Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Rechtseconomie t.b.v. de criminologie.
 • WG Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Rechtseconomie t.b.v. de criminologie.
Rechtshandhaving & Politie
 • HC Rechtshandhaving en Politie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak rechtshandhaving en politie.

  In het vak Rechtshandhaving en politie krijgt u een inhoudelijk en praktijkgeörienteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren.
  U leert in deze cursus te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland. De totstandkoming van de Nationale Politie zal worden besproken en de manier waarop de politie wordt aangestuurd. Vervolgens kijken we naar een aantal belangrijke politiestrategieën die in de wetenschappelijke literatuur besproken worden.
  Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal actuele thema’s die voer zijn voor discussie in de wereld van politie en rechtshandhaving. Wat zijn de grondslagen en beginselen van goed politiewerk? Waarom is legitimiteit van de politie belangrijk, en op welke manier kan deze worden bedreigd? Hoe belangrijk is diversiteit binnen het korps? En hoe komen agenten op straatniveau tot hun beslissingen? Ook komen een aantal uitdagende ontwikkelingen aan bod waarop de politieorganisatie in het steeds veranderende veiligheidslandschap moet in spelen, zoals internationalisering en een veranderende aansturing. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor het politiewerk zoals we dat kennen?

 • Literatuur Rechtshandhaving en Politie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak rechtshandhaving en politie.

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak rechtshandhaving en politie:

  Muller, E.R., Van der Torre, E.J., Hoogenboom, A.B., & Kop, Politie: studies over haar werking en organisatie. 

Rechtssociologie
 • HC Rechtssociologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak rechtssociologie.

  Van het recht wordt veel verwacht binnen de samenleving. Het is er om het gedrag van mensen te reguleren en te coördineren, om bepaalde maatschappelijke doeleinden (welvaart, veiligheid, gelijkheid) te realiseren, door middel van recht kunnen conflicten beslecht worden en het recht vormt deels een weerslag van de waarden en idealen die als heersend worden beschouwd binnen de samenleving. Anders dan in juridische vakken waarin er doorgaans wordt gekeken naar de vraag “Maar hoe ziet het recht er dan uit? Wat zijn de geldende normen?” wordt er in dit vak gekeken naar de (door)werking van het recht in de samenleving, naar het recht in de maatschappelijke praktijk. Het op deze manier kijken naar recht en regels past bij de rechtssociologische discipline waarin de bestudering van law in action centraal staat.

Theoretische Criminologie
 • HC Theoretische Criminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak theoretische criminologie.

  Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen.
  Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop.

 • HC Theoretische Criminologie deel II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak theoretische criminologie, blok 2.
   
  Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen.
  Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop.
 • Literatuur Theoretische Criminologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak theoretische criminologie.

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak theoretische criminologie:

  Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball , Criminological Theory; Context and Consequences. 

  Literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie

  Teksten genoemd op Blackboard.

 • Literatuur Theoretische Criminologie deel II

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Theoretische Criminologie, deel II.
   
   
   
   

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak theoretische criminologie:

  Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball , Criminological Theory; Context and Consequences. 

  Literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie

  Teksten genoemd op Blackboard.

Wetenschapsfilosofie
 • Literatuur Wetenschapsfilosofie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Wetenschapsfilosofie.