SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Lid van studievereniging CoDe? Dan kun je 20% korting krijgen op je verslagen! Check de CoDe nieuwsbrief / facebookgroep voor de actuele kortingscode. 

Vakken

Daders
 • WG Daders (Deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Daders van collegejaar 2017/2018.
Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek II
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Hc Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
Omgevingscriminologie
 • HC Omgevingscriminologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Omgevingscriminologie van collegejaar 2017/2018.

  Hier wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek.

  Centraal staan daarbij de volgende thema’s:
  1) Omgevingsinvloeden op daderschap;
  2) Interventie in hoog risico omgevingen;
  3) Hot spots, mapping en dadermobiliteit;
  4) Omgevingsinvloeden op rechterlijke beslissingen.

 • Literatuur Omgevingscriminologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur van Omgevingscriminologie van collegejaar 2017/2018.

   Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek

  Centraal staan daarbij de volgende thema’s:
  1) Omgevingsinvloeden op daderschap;
  2) Interventie in hoog risico omgevingen;
  3) Hot spots, mapping en dadermobiliteit;
  4) Omgevingsinvloeden op rechterlijke beslissingen.

Rechtseconomie t.b.v. de criminologie
 • HC & WG Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een blik op de rationele keuzetheorie en de aanpak van criminaliteitsbestrijding

  In de eerste plaats wordt bekeken hoe de rationele-keuzetheorie in de rechtseconomie wordt toegepast. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een efficiënte aanpak van de criminaliteitsbestrijding. 

 • Literatuur Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een blik op de rationele keuzetheorie en de aanpak van criminaliteitsbestrijding

  In de eerste plaats wordt bekeken hoe de rationele-keuzetheorie in de rechtseconomie wordt toegepast. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een efficiënte aanpak van de criminaliteitsbestrijding. 

Rechtshandhaving & Politie
 • HC Rechtshandhaving & Politie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Rechtshandhaving & Politie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur

  De verslagen zijn samenvattingen van de studiestof van het vak Rechtshandhaving & Politie 2017/2018. De voorgeschreven literatuur is: Politie: studies over haar werking en organisatie  (Muller, E.R., Van der Torre, E.J., Hoogenboom, A.B., & Kop, N.). 

Rechtssociologie
 • HC Rechtssociologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorocolleges van Rechtssociologie van collegejaar 2017/2018.

  De verslagen omvatten samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Rechtssociologie. 

Theoretische Criminologie
 • HC Theoretische Criminologie - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • HC Theoretische Criminologie - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Theoretische Criminologie - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Theoretische Criminologie 2017/2018

  De verslagen zijn samenvattingen van de studiestof van het vak Theoretische Criminologie - Deel 1 2017/2018. De voorgeschreven literatuur is:Criminological Theory; Context and Consequences (Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball), teksten genoemd op Blackboard en literatuur die relevant os voor de schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie.

 • Literatuur Theoretische Criminologie - Deel 2

  Deze verslagen omvatten samenvattingen van het vak Theoretische Criminologie.

  Deze verslagen omvatten samenvattingen van het vak Theoretische Criminologie. De voorgeschreven literatuur is:  Criminological Theory; Context and Consequences, literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie en teksten die worden genoemd op Blackboard.

Wetenschapsfilosofie
 • HC Wetenschapsfilosofie (CRIM)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Wetenschapsfilosofie van collegejaar 2017/2018.

  In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme en het kritisch realisme. Ook wordt ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan. Daarnaast komen verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen aan bod, zoals ethiek en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap. 

 • Literatuur wetenschapsfilosofie (CRIM)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur van Wetenschapfilosofie van collegejaar 2017/2018.

  In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme en het kritisch realisme. Ook wordt ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan. Daarnaast komen verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen aan bod, zoals ethiek en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap