SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!


Lid van studievereniging CoDe?

Dan kun je 20% korting krijgen op al je verslagen! Check snel de CoDe Nieuwsbrief of Facebookgroep voor de actuele kortingscode!

De kortingscode wisselt elk blok, controleer dus goed of je de actuele code gebruikt!


Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)
 • HC Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Een staat, wat is dat eigenlijk? En wie heeft het binnen een staat voor het zeggen? We hebben in Nederland allerlei overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van de staat en beslissingen kunnen nemen waar wij als burgers aan gebonden zijn. Maar waar halen al die instanties het recht of de bevoegdheid vandaan om die beslissingen te nemen? En binnen welke grenzen moeten ze daarbij blijven? Mag de politie bijvoorbeeld dagenlang door middel van een drone voorzien van een camera een bepaalde woonwijk in de gaten houden, omdat ze vermoedt dat daar illegale activiteiten plaatsvinden?

 • Literatuur Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)

  Een overzicht van de literatuur van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Een overzicht van de literatuur van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat:

  A.W. Heringa, J. van der Velde, L. Verhey en W. van der Woude, Staatsrecht

   

 • WG Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Een staat, wat is dat eigenlijk? En wie heeft het binnen een staat voor het zeggen? We hebben in Nederland allerlei overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van de staat en beslissingen kunnen nemen waar wij als burgers aan gebonden zijn. Maar waar halen al die instanties het recht of de bevoegdheid vandaan om die beslissingen te nemen? En binnen welke grenzen moeten ze daarbij blijven? Mag de politie bijvoorbeeld dagenlang door middel van een drone voorzien van een camera een bepaalde woonwijk in de gaten houden, omdat ze vermoedt dat daar illegale activiteiten plaatsvinden?

Daders
 • HC Daders

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Daders.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap, methoden in daderschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over daderschap

 • Literatuur Daders

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur voor het vak Daders.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap, methoden in daderschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

 • WG Daders

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Daders.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap, methoden in daderschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

Inleiding Bestuursrecht (criminologie)
 • Arrestenbundel Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven arresten van het vak Inleiding Bestuursrecht.
 • HC Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Bestuursrecht.

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds.

 • Literatuur Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Bestuursrecht.

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds.

 • WG Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Inleiding Bestuursrecht.

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds.

Inleiding Criminologie
 • HC Inleiding Criminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding criminologie.

  Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft?

 • HC Inleiding Criminologie deel II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding criminologie, blok II.
   
  Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft?
 • Literatuur Inleiding Criminologie deel II

  Een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Criminologie.
   
   
  Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft?
Inleiding Rechtspsychologie
 • HC Inleiding Rechtspsychologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding rechtspsychologie.

  U wordt ingeleid in het vakgebied van de rechtspsychologie en de toepassing van rechtspsychologische inzichten in de praktijk. Zo wordt kennis verschaft over de menselijke cognitieve beperkingen bij waarnemen, herkennen, herinneren, en beslissen.

 • Literatuur Inleiding Rechtspsychologie

  Een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Rechtspsychologie
   
  U wordt ingeleid in het vakgebied van de rechtspsychologie en de toepassing van rechtspsychologische inzichten in de praktijk. Zo wordt kennis verschaft over de menselijke cognitieve beperkingen bij waarnemen, herkennen, herinneren, en beslissen.
Inleiding Sociologie
 • HC Inleiding Sociologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Sociologie.
 • WG Inleiding Sociologie

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Inleiding Sociologie.
Inleiding Strafrecht (criminologie)
 • Arrestenbundel Inleiding Strafrecht (criminologie)

 • HC Inleiding Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding strafrecht.

  Strafrecht is publiekrecht: wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, treedt de overheid op ter bescherming van de rechtsorde.

 • Literatuur Inleiding Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding strafrecht.

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding strafrecht:

   

 • WG Inleiding Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak inleiding strafrecht.

  Strafrecht is publiekrecht: wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, treedt de overheid op ter bescherming van de rechtsorde.

Inleiding recht (criminologie)
 • HC Inleiding Recht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding recht.

  Het vak Inleiding recht biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.

 • Literatuur Inleiding Recht (criminologie)

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding recht.

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding recht:

  Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht

 • WG Inleiding Recht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak inleiding recht.

  Het vak Inleiding recht biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.

Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I.

  Het doel van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I is het bijbrengen van de beginselen van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en criminologisch onderzoek in het bijzonder, het leren maken van de keuze voor statistische technieken en het uitvoeren van (uni- en bivariate) statistische analyses.

Slachtoffers
 • HC Slachtoffers

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Slachtoffers.
 • Literatuur Slachtoffers

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur voor het vak Slachtoffers.
 • WG Slachtoffers

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Slachtoffers.