SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Lid van studievereniging CoDe? Dan kun je 20% korting krijgen op je verslagen! Check de CoDe nieuwsbrief / facebookgroep voor de actuele kortingscode. 

Vakken

Overig
 • HC & WG Criminalistiek

  Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken.

  Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken, de interpretatie van de waarnemingen in forensisch onderzoek en de rol van de forensisch deskundige en zijn rapportage in het strafrecht. Deze vorm van wetenschap ontstond rond het begin van de twintigste eeuw en was lange tijd het exclusieve terrein van de politie. De methodologische fundamenten van de criminalistiek waren lange tijd zeer zwak, maar in de afgelopen jaren zijn deze sterk ontwikkeld. Een goed begrip van deze fundamenten staat centraal in dit vak. Belangrijke vragen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: Wat kan de criminalistiek bijdragen aan de strafrechtspleging, welke vragen kan het wel en welke vragen kan het niet beantwoorden, hoe communiceren professionals in de strafrechtsketen (opsporingsambtenaren, aanklagers, rechters, etc.) over forensisch bewijs en bewijswaarde en welke kritiek kan daarop vanuit wetenschappelijk oogpunt geleverd worden? Deze vragen worden mede besproken aan de hand van concrete casussen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de media-aandacht en publieke belangstelling voor forensisch onderzoek. Zo zal worden ingegaan op de misverstanden die bestaan over wat wel en wat niet mogelijk is in forensisch onderzoek en de teleurstelling die ontstaat wanneer de praktijk weerbarstiger blijkt te zijn dan televisieseries zoals CSI doen voorkomen.

 • HC Misdaadanalyse

  In deze cursus wordt er nader ingegaan op dergelijke misdaadanalysetechnieken, waarmee onder andere inschattingen gemaakt kunnen

  De laatste jaren wordt er in het kader van misdaadpreventie steeds vaker gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden, waaronder van misdaadanalysetechnieken uit de criminologie. In deze cursus wordt er nader ingegaan op dergelijke misdaadanalysetechnieken, waarmee onder andere inschattingen gemaakt kunnen worden over het risico van crimineel gedrag. Hierbij zal worden stilgestaan bij de risicofactoren van (diverse uitingen van) crimineel gedrag en bij de mogelijkheden en moeilijkheden bij het voorspellen van dergelijk gedrag. De cursus zal de theorie over misdaadanalyse en risicotaxatie koppelen aan praktische vraagstukken en een internationaal perspectief op het onderwerp bieden.

 • Literatuur Criminalistiek

  Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken.

  Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken, de interpretatie van de waarnemingen in forensisch onderzoek en de rol van de forensisch deskundige en zijn rapportage in het strafrecht. Deze vorm van wetenschap ontstond rond het begin van de twintigste eeuw en was lange tijd het exclusieve terrein van de politie. De methodologische fundamenten van de criminalistiek waren lange tijd zeer zwak, maar in de afgelopen jaren zijn deze sterk ontwikkeld. Een goed begrip van deze fundamenten staat centraal in dit vak. Belangrijke vragen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: Wat kan de criminalistiek bijdragen aan de strafrechtspleging, welke vragen kan het wel en welke vragen kan het niet beantwoorden, hoe communiceren professionals in de strafrechtsketen (opsporingsambtenaren, aanklagers, rechters, etc.) over forensisch bewijs en bewijswaarde en welke kritiek kan daarop vanuit wetenschappelijk oogpunt geleverd worden? Deze vragen worden mede besproken aan de hand van concrete casussen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de media-aandacht en publieke belangstelling voor forensisch onderzoek. Zo zal worden ingegaan op de misverstanden die bestaan over wat wel en wat niet mogelijk is in forensisch onderzoek en de teleurstelling die ontstaat wanneer de praktijk weerbarstiger blijkt te zijn dan televisieseries zoals CSI doen voorkomen.