SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Lid van studievereniging CoDe? Dan kun je 20% korting krijgen op je verslagen! Check de CoDe nieuwsbrief / facebookgroep voor de actuele kortingscode. 

Vakken

Criminalistiek
 • HC Criminalistiek (heruitgave)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2016/2017
Cybercrime
 • HC Cybercrime

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Cybercrime van collegejaar 2017/2018.
 • WG Cybercrime

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Cybercrime van collegejaar 2017/2018.

  Deze verslagen zijn samenvattingen van de werkgroepen van het vak Cybercrime.

Daders
 • HC Daders (deel I)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Daders van collegejaar 2017/2018.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

 • Literatuur Daders en slachtoffers (deel I)

  Belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

 • WG Daders (Deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Daders van collegejaar 2017/2018.
Forensische accountancy
 • HC Forensische accountancy

  Dit verslag is een heruitgave van de colleges in 2016/2017
 • Literatuur Forensische accountancy

  Dit vak bevat samenvattingen van de literatuur van het vak Forensische accountancy 2016/2017 (heruitgave).

  Het vak Forensische Accountancy biedt een behandeling van diverse onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen onder meer aan de orde: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de factoren die de strafrechters in fraudezaken in de strafmotivering meewegen. Tijdens de hoorcolleges wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, Ahold, de zaak Holleeder/Endstra). Tijdens de werkcolleges zult u op interactieve wijze worden uitgedaagd en schrijft u – mede op basis van peerfeedback – een kritische reactie op een artikel over een onderwerp op het gebied van de forensische accountancy

Forensische psychiatrie
 • HC & WG Forensische psychiatrie

  Dit verslag is een heruitgave van de colleges in 2016/2017

  In deze cursus staat het werkterrein van forensisch psychiaters en psychologen centraal. De forensische psychiatrie en psychologie bevinden zich op het snijvlak van het strafrecht en de psychiatrie/psychologie. Dagelijks dienen rechters in Nederland zich te buigen over de vraag of een verdachte het strafbare feit waarvoor hij terechtstaat kan worden toegerekend. Wanneer de verdachte lijdt aan een psychiatrische stoornis, zal vastgesteld moeten worden of de verdachte tijdens het plegen van het feit zodanig onder invloed van die stoornis stond dat hij (redelijkerwijs) niet anders kon handelen. Voor deze vraag zal de rechter gebruik maken van de deskundigheid van derden, zoals forensisch psychiaters en psychologen. Vervolgens zal de rechter bij het opleggen van een passende straf of maatregel rekening dienen te houden met de persoon van de dader en dus ook met een eventueel aanwezige stoornis. Ook hier kan het advies van forensisch psychiaters en psychologen van belang zijn.

 • Literatuur Forensische psychiatrie

  Dit vak bevat samenvattingen van de literatuur van het vak Forensische psychiatrie 2016/2017 (heruitgave).

  In deze cursus staat het werkterrein van forensisch psychiaters en psychologen centraal. De forensische psychiatrie en psychologie bevinden zich op het snijvlak van het strafrecht en de psychiatrie/psychologie. Dagelijks dienen rechters in Nederland zich te buigen over de vraag of een verdachte het strafbare feit waarvoor hij terechtstaat kan worden toegerekend. Wanneer de verdachte lijdt aan een psychiatrische stoornis, zal vastgesteld moeten worden of de verdachte tijdens het plegen van het feit zodanig onder invloed van die stoornis stond dat hij (redelijkerwijs) niet anders kon handelen. Voor deze vraag zal de rechter gebruik maken van de deskundigheid van derden, zoals forensisch psychiaters en psychologen. Vervolgens zal de rechter bij het opleggen van een passende straf of maatregel rekening dienen te houden met de persoon van de dader en dus ook met een eventueel aanwezige stoornis. Ook hier kan het advies van forensisch psychiaters en psychologen van belang zijn.

Forensische victimologie
 • HC Forensische victimologie

  Deze verslagen bevatten een heruitgave van de hoorcolleges gegeven in collegejaar 2016/2017.

  Er zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop juridische beslissers en deskundigen omgaan met onzekerheid over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van slachtofferervaringen  en factoren die hun beslissing kunnen beïnvloeden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de inzet en interpretatie van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het detecteren van leugenachtige en anderszins onbetrouwbare slachtoffers.

 • Literatuur Forensische victimologie

  Deze verslagen bevatten een heruitgave van de voorgeschreven literatuur van collegejaar 2016/2017.

  Er zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop juridische beslissers en deskundigen omgaan met onzekerheid over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van slachtofferervaringen  en factoren die hun beslissing kunnen beïnvloeden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de inzet en interpretatie van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het detecteren van leugenachtige en anderszins onbetrouwbare slachtoffers.

Inleiding Criminologie
 • HC Inleiding Criminologie - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • HC Inleiding Criminologie - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Inleiding Criminologie - Deel 1

  Samenvattingen van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Criminologie Deel 1 2017/2018

  De verslagen zijn samenvattingen van de studiestof van het vak Inleiding Criminologie 2017/2018. De voorgeschreven literatuur is:Introduction to Criminology: Theories, methods, and criminal behavior (F. E. Hagan), Actuele Criminologie (Dijk, J.J.M. van, Huisman, W., & Nieuwbeerta, P.), Publication Manual of the American Psychological Association, Criminaliteit en Rechtshandhaving (Kalidien, S.N., & De Heer- De Lange, N.E.) en artikelen die via Blackboard bekend worden gemaakt.

 • Literatuur Inleiding Criminologie - Deel 2

  Samenvattingen van alle literatuur van het vak Inleiding Criminologie in het collegejaar 2017/2018
  • De samenvatting omvat alle voorgeschreven literatuur voor het vak Inleiding Criminologie. De voorgesschreven literatuur iss: Introduction to Criminology, Theories, methods, and criminal behavior, Actuele criminologie, 
  • Publication Manual of the American Psychological Association, Criminaliteit en Rechtshandhaving en de artikelen die via Blackboard bekend worden gemaakt.
Inleiding Rechtspsychologie
 • HC Inleiding Rechtspsychologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Inleiding Rechtspsychologie

  Samenvattingen van alle literatuur van het vak naam vak in het collegejaar 2017/2018.

  Deze verslagen omvatten samenvattingen van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Rechtspsychologie. De voorgeschreven literatuur voor dit vak is: Routes van het recht: Over de rechtspsychologie en enkele aanvullende artikelen via Blackboard.

Inleiding Sociologie
 • HC & WG Inleiding Sociologie

  Het herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden

  Het doel van het vak is het kunnen herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt.

 • Literatuur Inleiding Sociologie

  Het herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden

  Het doel van het vak is het kunnen herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt.

Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I

Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek II
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Hc Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
Misdaadanalyse
 • HC Misdaadanalyse (heruitgave)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2016/2017
Omgevingscriminologie
 • HC Omgevingscriminologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Omgevingscriminologie van collegejaar 2017/2018.

  Hier wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek.

  Centraal staan daarbij de volgende thema’s:
  1) Omgevingsinvloeden op daderschap;
  2) Interventie in hoog risico omgevingen;
  3) Hot spots, mapping en dadermobiliteit;
  4) Omgevingsinvloeden op rechterlijke beslissingen.

 • Literatuur Omgevingscriminologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur van Omgevingscriminologie van collegejaar 2017/2018.

   Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek

  Centraal staan daarbij de volgende thema’s:
  1) Omgevingsinvloeden op daderschap;
  2) Interventie in hoog risico omgevingen;
  3) Hot spots, mapping en dadermobiliteit;
  4) Omgevingsinvloeden op rechterlijke beslissingen.

Ontstaan en Ontwikkeling van crimineel gedrag
 • HC Ontstaan en Ontwikkeling van crimineel gedrag

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
Preventie en straffen
 • HC Preventie & Straffen

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
Rechtseconomie t.b.v. de criminologie
 • HC & WG Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een blik op de rationele keuzetheorie en de aanpak van criminaliteitsbestrijding

  In de eerste plaats wordt bekeken hoe de rationele-keuzetheorie in de rechtseconomie wordt toegepast. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een efficiënte aanpak van de criminaliteitsbestrijding. 

 • Literatuur Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een blik op de rationele keuzetheorie en de aanpak van criminaliteitsbestrijding

  In de eerste plaats wordt bekeken hoe de rationele-keuzetheorie in de rechtseconomie wordt toegepast. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een efficiënte aanpak van de criminaliteitsbestrijding. 

Rechtshandhaving & Politie
 • HC Rechtshandhaving & Politie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Rechtshandhaving & Politie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur

  De verslagen zijn samenvattingen van de studiestof van het vak Rechtshandhaving & Politie 2017/2018. De voorgeschreven literatuur is: Politie: studies over haar werking en organisatie  (Muller, E.R., Van der Torre, E.J., Hoogenboom, A.B., & Kop, N.). 

Rechtssociologie
 • HC Rechtssociologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorocolleges van Rechtssociologie van collegejaar 2017/2018.

  De verslagen omvatten samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Rechtssociologie. 

Slachtoffers
 • HC & WG Slachtoffers

  Belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

 • HC Slachtoffers

 • Literatuur Slachtoffers

  Belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

 • WG Slachtoffers

Theoretische Criminologie
 • HC Theoretische Criminologie - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • HC Theoretische Criminologie - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Theoretische Criminologie - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Theoretische Criminologie 2017/2018

  De verslagen zijn samenvattingen van de studiestof van het vak Theoretische Criminologie - Deel 1 2017/2018. De voorgeschreven literatuur is:Criminological Theory; Context and Consequences (Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball), teksten genoemd op Blackboard en literatuur die relevant os voor de schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie.

 • Literatuur Theoretische Criminologie - Deel 2

  Deze verslagen omvatten samenvattingen van het vak Theoretische Criminologie.

  Deze verslagen omvatten samenvattingen van het vak Theoretische Criminologie. De voorgeschreven literatuur is:  Criminological Theory; Context and Consequences, literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie en teksten die worden genoemd op Blackboard.

Uitzonderlijk geweld
 • HC Uitzonderlijk Geweld

  Deze verslagen bevatten een heruitgave van de hoorcolleges gegeven in collegejaar 2016/2017.

  Moord en doodslag betreffen de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op (1) de prevalentie van fataal geweld, waarbij ook wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident); (2) (verklaringen voor) maatschappelijke trends in de prevalentie van fataal geweld, (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld; (3) de achtergronden van fataal geweld, waaronder de oorzaken; (4) de strafrechtelijke aanpak van fataal geweld, waaronder opsporing en strafrechtelijke vervolging na een incident van fataal geweld; en (5) preventie van fataal geweld, waarbij ook wordt ingegaan op factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Gedurende de cursus komen verschillende theoretische beschouwingen aan bod. Specifieke aandacht zal ten slotte uitgaan naar mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken.

 • Literatuur Uitzonderlijk geweld

  ADeze verslagen bevatten een heruitgave van de voorgeschreven literatuur van collegejaar 2016/2017.

  Moord en doodslag betreffen de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op (1) de prevalentie van fataal geweld, waarbij ook wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident); (2) (verklaringen voor) maatschappelijke trends in de prevalentie van fataal geweld, (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld; (3) de achtergronden van fataal geweld, waaronder de oorzaken; (4) de strafrechtelijke aanpak van fataal geweld, waaronder opsporing en strafrechtelijke vervolging na een incident van fataal geweld; en (5) preventie van fataal geweld, waarbij ook wordt ingegaan op factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Gedurende de cursus komen verschillende theoretische beschouwingen aan bod. Specifieke aandacht zal ten slotte uitgaan naar mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken.

Wetenschapsfilosofie
 • HC Wetenschapsfilosofie (CRIM)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Wetenschapsfilosofie van collegejaar 2017/2018.

  In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme en het kritisch realisme. Ook wordt ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan. Daarnaast komen verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen aan bod, zoals ethiek en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap. 

 • Literatuur wetenschapsfilosofie (CRIM)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur van Wetenschapfilosofie van collegejaar 2017/2018.

  In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme en het kritisch realisme. Ook wordt ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan. Daarnaast komen verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen aan bod, zoals ethiek en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap