SILverslagen voor criminologie

Alle vakken van de studie Criminologie worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!


Lid van studievereniging CoDe?

Dan kun je 20% korting krijgen op al je verslagen! Check snel de CoDe Nieuwsbrief of Facebookgroep voor de actuele kortingscode!

De kortingscode wisselt elk blok, controleer dus goed of je de actuele code gebruikt!


Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)
 • HC Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Een staat, wat is dat eigenlijk? En wie heeft het binnen een staat voor het zeggen? We hebben in Nederland allerlei overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van de staat en beslissingen kunnen nemen waar wij als burgers aan gebonden zijn. Maar waar halen al die instanties het recht of de bevoegdheid vandaan om die beslissingen te nemen? En binnen welke grenzen moeten ze daarbij blijven? Mag de politie bijvoorbeeld dagenlang door middel van een drone voorzien van een camera een bepaalde woonwijk in de gaten houden, omdat ze vermoedt dat daar illegale activiteiten plaatsvinden?

 • Literatuur Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)

  Een overzicht van de literatuur van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Een overzicht van de literatuur van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat:

  A.W. Heringa, J. van der Velde, L. Verhey en W. van der Woude, Staatsrecht

   

 • WG Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Een staat, wat is dat eigenlijk? En wie heeft het binnen een staat voor het zeggen? We hebben in Nederland allerlei overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van de staat en beslissingen kunnen nemen waar wij als burgers aan gebonden zijn. Maar waar halen al die instanties het recht of de bevoegdheid vandaan om die beslissingen te nemen? En binnen welke grenzen moeten ze daarbij blijven? Mag de politie bijvoorbeeld dagenlang door middel van een drone voorzien van een camera een bepaalde woonwijk in de gaten houden, omdat ze vermoedt dat daar illegale activiteiten plaatsvinden?

Cybercrime
 • HC Cybercrime

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak cybercrime.

  In dit vak maken de studenten op diepgaande wijze kennis met het fenomeen cybercrime. Een belangrijk deel van criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het internet. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, kinderporno en online drugshandel. Met de komst van het internet zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plegen van criminaliteit en zijn nieuwe delicten ontstaan. In dit vak maken studenten kennis met de aard en omvang van cybercrime, de bijhorende problematiek en gevolgen daarvan.

 • Literatuur Cybercrime

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Cybercrime.
 • WG Cybercrime

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak cybercrime.

  In dit vak maken de studenten op diepgaande wijze kennis met het fenomeen cybercrime. Een belangrijk deel van criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het internet. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, kinderporno en online drugshandel. Met de komst van het internet zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plegen van criminaliteit en zijn nieuwe delicten ontstaan. In dit vak maken studenten kennis met de aard en omvang van cybercrime, de bijhorende problematiek en gevolgen daarvan.

Daders
 • HC Daders

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Daders.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap, methoden in daderschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over daderschap

 • Literatuur Daders

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur voor het vak Daders.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap, methoden in daderschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

 • WG Daders

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Daders.

  Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap, methoden in daderschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

Forensische accountancy
 • HC Forensische Accountancy (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak forensische accountancy.

  Het vak Forensische Accountancy biedt een behandeling van diverse onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen onder meer aan de orde: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de factoren die de strafrechters in fraudezaken in de strafmotivering meewegen.

 • Literatuur Forensische Accountancy (heruitgave)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur voor het vak forensische accountancy.

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur voor het vak forensische accountancy:

   

Forensische psychiatrie
 • HC Forensische Psychiatrie (heruitgave mastervak)

  Een heruitgave van het overzicht van de hoorcolleges van het vak Forensische Psychiatrie.
 • Literatuur Forensische Psychiatrie (heruitgave mastervak)

  Een heruitgave van het overzicht van de literatuur van het vak Forensische Psychiatrie.

  Let op: dit betreft verslagen van het mastervak.

Inleiding Bestuursrecht (criminologie)
 • Arrestenbundel Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven arresten van het vak Inleiding Bestuursrecht.
 • HC Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Bestuursrecht.

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds.

 • Literatuur Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Bestuursrecht.

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds.

 • WG Inleiding Bestuursrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Inleiding Bestuursrecht.

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds.

Inleiding Criminologie
 • HC Inleiding Criminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding criminologie.

  Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft?

 • HC Inleiding Criminologie deel II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding criminologie, blok II.
   
  Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft?
 • Literatuur Inleiding Criminologie deel II

  Een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Criminologie.
   
   
  Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft?
Inleiding Rechtspsychologie
 • HC Inleiding Rechtspsychologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding rechtspsychologie.

  U wordt ingeleid in het vakgebied van de rechtspsychologie en de toepassing van rechtspsychologische inzichten in de praktijk. Zo wordt kennis verschaft over de menselijke cognitieve beperkingen bij waarnemen, herkennen, herinneren, en beslissen.

 • Literatuur Inleiding Rechtspsychologie

  Een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Rechtspsychologie
   
  U wordt ingeleid in het vakgebied van de rechtspsychologie en de toepassing van rechtspsychologische inzichten in de praktijk. Zo wordt kennis verschaft over de menselijke cognitieve beperkingen bij waarnemen, herkennen, herinneren, en beslissen.
Inleiding Sociologie
 • HC Inleiding Sociologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Sociologie.
 • WG Inleiding Sociologie

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Inleiding Sociologie.
Inleiding Strafrecht (criminologie)
 • Arrestenbundel Inleiding Strafrecht (criminologie)

 • HC Inleiding Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding strafrecht.

  Strafrecht is publiekrecht: wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, treedt de overheid op ter bescherming van de rechtsorde.

 • Literatuur Inleiding Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding strafrecht.

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding strafrecht:

   

 • WG Inleiding Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak inleiding strafrecht.

  Strafrecht is publiekrecht: wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, treedt de overheid op ter bescherming van de rechtsorde.

Inleiding recht (criminologie)
 • HC Inleiding Recht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak inleiding recht.

  Het vak Inleiding recht biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.

 • Literatuur Inleiding Recht (criminologie)

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding recht.

  Een overzicht van de literatuur van het vak inleiding recht:

  Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht

 • WG Inleiding Recht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak inleiding recht.

  Het vak Inleiding recht biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.

Materieel Strafrecht (criminologie)
 • HC Materieel Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Materieel Strafrecht.
 • HC Materieel Strafrecht (criminologie) - deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Materieel Strafrecht, deel 2.
 • Literatuur Materieel Strafrecht (criminologie)

 • Literatuur Materieel Strafrecht (criminologie) - deel 2

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Materieel Strafrecht, deel 2.
 • WG Materieel Strafrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Materieel Strafrecht.
 • WG Materieel Strafrecht (criminologie) - deel 2

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Materieel Strafrecht, deel 2.
Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak methoden en technieken van criminologisch onderzoek II.

  Doelstelling van het vak is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.
  Wat betreft kwantitatief onderzoek wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate data-analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor u in staat bent beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken en deze toe te passen. Daarnaast is aandacht voor het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de bruikbaarheid van deze methoden voor het beantwoorden van verschillende soorten onderzoeksvragen.

 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II, deel II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak methoden en technieken van criminologisch onderzoek, blok 2.
   
  Doelstelling van het vak is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.
  Wat betreft kwantitatief onderzoek wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate data-analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor u in staat bent beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken en deze toe te passen. Daarnaast is aandacht voor het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de bruikbaarheid van deze methoden voor het beantwoorden van verschillende soorten onderzoeksvragen.
Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I
 • HC Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I.

  Het doel van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I is het bijbrengen van de beginselen van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en criminologisch onderzoek in het bijzonder, het leren maken van de keuze voor statistische technieken en het uitvoeren van (uni- en bivariate) statistische analyses.

Omgevingscriminologie
 • HC Omgevingscriminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Omgevingscriminologie.
 • Literatuur Omgevingscriminologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Omgevingscriminologie.
Ontstaan en Ontwikkeling van crimineel gedrag
 • HC Ontstaan en Ontwikkeling van Crimineel Gedrag

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag.

  In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop, waarbij (neuro)psychologische theorieën de basis vormen. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.
  Allereerst zal worden ingegaan op de beschrijving van crimineel gedrag over de levensloop: hoeveel mensen plegen criminaliteit tijdens hun leven? En voor de mensen die criminaliteit plegen: in hoeverre verschilt het verloop van crimineel gedrag tussen personen? Bijvoorbeeld: in hoeverre verschilt de leeftijd waarop men begint, de leeftijd waarop men stopt, en de omvang en ernst van de gepleegde delicten op verschillende leeftijden?
  Vervolgens wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de verklaringen voor verschillen in ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag over het leven. Waarom raken de meeste delinquente jongeren hun wilde haren kwijt als ze volwassen worden? En: waarom zijn er dan toch volwassenen die crimineel gedrag blijven vertonen? Hierbij wordt gekeken naar zowel kenmerken van de persoon (biosociale, psychologische), kenmerken van de sociale omgeving, en de complexe manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Er wordt ook aandacht besteed aan de invloed van persoonskenmerken, familie omstandigheden en vrienden. Daarnaast komen aan bod de effecten van veranderingen in belangrijke levensomstandigheden – zoals trouwen, het krijgen van kinderen en gaan werken – op de ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag. De cursus geeft een* state of the art* van voornaamste verklaringstheorieën op dit terrein en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Hierbij zal ook worden besproken in hoeverre de verschillende theorieën toepasbaar zijn op verschillende vormen van criminaliteit. Ten slotte wordt aandacht besteedt aan methoden om verandering gedurende de levensloop te meten, waarbij met name ingegaan wordt op longitudinale methoden van onderzoek.

 • Literatuur Ontstaan en Ontwikkeling van Crimineel Gedrag

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag.

  In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop, waarbij (neuro)psychologische theorieën de basis vormen. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.

Preventie en straffen
 • HC Preventie en Straffen

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak preventie en straffen.

  In dit vak maakt u op diepgaande wijze kennis met de penologie: de wetenschappelijke bestudering van sancties. Straffen en maatregelen zijn de formele reacties op normovertredend gedrag.
  U krijgt inzicht in de verschillende normatief theoretische gezichtspunten, die richtinggevend zijn voor het antwoord op de vragen waarom gestraft wordt, wie gestraft worden, hoe gestraft wordt en hoeveel straf er wordt uitgedeeld. De gangbare retributivistische en utilitaristische morele theorieën over rechtvaardiging en doelen van straf worden als kapstok gebruikt om de belangrijkste penologische vraagstukken en controverses te belichten. Daarbij wordt veelal een brug geslagen tussen de normatief georiënteerde strafrechtswetenschap en de empirische criminologie. Zo komen in onderlinge samenhang telkens de vragen aan bod hoe een interventie gerechtvaardigd wordt, welke doelen worden nagestreefd en of de sanctie het beoogde effect sorteert. Dit levert een kritische beschouwing op van penologische ontwikkelingen en de praktijk van specifieke sancties.
  Omdat de legitimiteit van de strafrechtspleging mede afhangt van het draagvlak dat ervoor bestaat bij de bevolking, worden ook de publieke opvattingen over punitiviteit en het contrast tussen rechtspraak en samenleving in meningen over straf voor het voetlicht gebracht.

 • Literatuur Preventie en Straffen

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak preventie en straffen.

  In dit vak maakt u op diepgaande wijze kennis met de penologie: de wetenschappelijke bestudering van sancties. Straffen en maatregelen zijn de formele reacties op normovertredend gedrag.
  U krijgt inzicht in de verschillende normatief theoretische gezichtspunten, die richtinggevend zijn voor het antwoord op de vragen waarom gestraft wordt, wie gestraft worden, hoe gestraft wordt en hoeveel straf er wordt uitgedeeld. De gangbare retributivistische en utilitaristische morele theorieën over rechtvaardiging en doelen van straf worden als kapstok gebruikt om de belangrijkste penologische vraagstukken en controverses te belichten. Daarbij wordt veelal een brug geslagen tussen de normatief georiënteerde strafrechtswetenschap en de empirische criminologie. Zo komen in onderlinge samenhang telkens de vragen aan bod hoe een interventie gerechtvaardigd wordt, welke doelen worden nagestreefd en of de sanctie het beoogde effect sorteert. Dit levert een kritische beschouwing op van penologische ontwikkelingen en de praktijk van specifieke sancties.
  Omdat de legitimiteit van de strafrechtspleging mede afhangt van het draagvlak dat ervoor bestaat bij de bevolking, worden ook de publieke opvattingen over punitiviteit en het contrast tussen rechtspraak en samenleving in meningen over straf voor het voetlicht gebracht.

Rechtseconomie t.b.v. de criminologie
 • HC Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Rechtseconomie t.b.v. de criminologie.
 • Literatuur Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Rechtseconomie t.b.v. de criminologie.
 • WG Rechtseconomie t.b.v. de criminologie

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Rechtseconomie t.b.v. de criminologie.
Rechtshandhaving & Politie
 • HC Rechtshandhaving en Politie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak rechtshandhaving en politie.

  In het vak Rechtshandhaving en politie krijgt u een inhoudelijk en praktijkgeörienteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren.
  U leert in deze cursus te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland. De totstandkoming van de Nationale Politie zal worden besproken en de manier waarop de politie wordt aangestuurd. Vervolgens kijken we naar een aantal belangrijke politiestrategieën die in de wetenschappelijke literatuur besproken worden.
  Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal actuele thema’s die voer zijn voor discussie in de wereld van politie en rechtshandhaving. Wat zijn de grondslagen en beginselen van goed politiewerk? Waarom is legitimiteit van de politie belangrijk, en op welke manier kan deze worden bedreigd? Hoe belangrijk is diversiteit binnen het korps? En hoe komen agenten op straatniveau tot hun beslissingen? Ook komen een aantal uitdagende ontwikkelingen aan bod waarop de politieorganisatie in het steeds veranderende veiligheidslandschap moet in spelen, zoals internationalisering en een veranderende aansturing. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor het politiewerk zoals we dat kennen?

 • Literatuur Rechtshandhaving en Politie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak rechtshandhaving en politie.

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak rechtshandhaving en politie:

  Muller, E.R., Van der Torre, E.J., Hoogenboom, A.B., & Kop, Politie: studies over haar werking en organisatie. 

Rechtssociologie
 • HC Rechtssociologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak rechtssociologie.

  Van het recht wordt veel verwacht binnen de samenleving. Het is er om het gedrag van mensen te reguleren en te coördineren, om bepaalde maatschappelijke doeleinden (welvaart, veiligheid, gelijkheid) te realiseren, door middel van recht kunnen conflicten beslecht worden en het recht vormt deels een weerslag van de waarden en idealen die als heersend worden beschouwd binnen de samenleving. Anders dan in juridische vakken waarin er doorgaans wordt gekeken naar de vraag “Maar hoe ziet het recht er dan uit? Wat zijn de geldende normen?” wordt er in dit vak gekeken naar de (door)werking van het recht in de samenleving, naar het recht in de maatschappelijke praktijk. Het op deze manier kijken naar recht en regels past bij de rechtssociologische discipline waarin de bestudering van law in action centraal staat.

Slachtoffers
 • HC Slachtoffers

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Slachtoffers.
 • Literatuur Slachtoffers

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur voor het vak Slachtoffers.
 • WG Slachtoffers

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Slachtoffers.
Strafprocesrecht (criminologie)
 • HC Strafprocesrecht (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak strafprocesrecht.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

   
 • HC Strafprocesrecht deel II (criminologie)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het van strafprocesrecht, blok 2.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

 • Literatuur Strafprocesrecht (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak strafprocesrecht.
   

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof uit de volgende boeken:

  • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.
  • M. Bosch, Arrestenbundel Strafrecht/strafprocesrecht, Kluwer, Deventer: Kluwer (meest recente druk).
 • Literatuur Strafprocesrecht deel II (criminologie)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak strafprocesrecht.

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof uit de volgende boeken:

  • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.
  • M. Bosch, Arrestenbundel Strafrecht/strafprocesrecht, Kluwer, Deventer: Kluwer (meest recente druk).
 • WG Strafprocesrecht (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak strafprocesrecht.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

 • WG Strafprocesrecht deel II (criminologie)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak strafprocesrecht, blok 2.

  In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

Theoretische Criminologie
 • HC Theoretische Criminologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak theoretische criminologie.

  Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen.
  Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop.

 • HC Theoretische Criminologie deel II

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak theoretische criminologie, blok 2.
   
  Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen.
  Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop.
 • Literatuur Theoretische Criminologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak theoretische criminologie.

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak theoretische criminologie:

  Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball , Criminological Theory; Context and Consequences. 

  Literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie

  Teksten genoemd op Blackboard.

 • Literatuur Theoretische Criminologie deel II

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Theoretische Criminologie, deel II.
   
   
   
   

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak theoretische criminologie:

  Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball , Criminological Theory; Context and Consequences. 

  Literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie

  Teksten genoemd op Blackboard.

Wetenschapsfilosofie
 • Literatuur Wetenschapsfilosofie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Wetenschapsfilosofie.