SILverslagen voor fiscaal recht

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Let op: In verband met een overgangsjaar heeft SIL besloten in het collegejaar 2022/2023 geen geactualiseerde verslagen van hoorcolleges, literatuur en werkgroepen aan te bieden. De samenvattingen die momenteel online staan betreffen dus samenvattingen van een oud collegejaar. Houd onze website in de gaten voor updates omtrent onze toekomstplannen.

Vakken

Europees Belastingrecht
  • HC Europees Belastingrecht deel I (heruitgave)

    Heruitgave van de hoorcolleges. Let op: na oktober 2023 vervalt de toegang tot de website
  • WG Europees Belastingrecht deel I (heruitgave)

    Heruitgave van de werkgroepen. Let op: na oktober 2023 vervalt de toegang tot de website

    Let op: na oktober 2023 vervalt de toegang tot de website