Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

  • HC Fiscaal Bestuursrecht deel 1

    Het vak Fiscaal Bestuursrecht is erop gericht de student kennis te verschaffen over de systematiek van het fiscale bestuursrecht.

    Het vak Fiscaal Bestuursrecht is erop gericht de student kennis te verschaffen over de systematiek van het fiscale bestuursrecht. In dat kader wordt onder meer aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Voor wat betreft de Awb gaat het om daaruit voortvloeiende regels voor het verkeer tussen overheid en burger en de voorbereiding en uitvoering van overheidshandelingen. Ook wordt stilgestaan bij de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger. Voor wat betreft de AWR gaat het vooral om de besluitvorming in belastingzaken, de handhaving van belastingwetgeving, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere rechtsbeginselen, de fiscale bezwaarprocedure en de procedure bij de belastingrechter.

  • HC Fiscaal Bestuursrecht deel 2

  • HC Openbare Financiën

  • WG Fiscaal Bestuursrecht deel 1

  • WG Fiscaal Bestuursrecht deel 2