Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC Directe Belastingen 2 deel 1

 • HC Directe Belastingen 2, deel 2

  In dit vak staat de belastingheffing van lichamen centraal.

 • HC Fiscaal Bestuursrecht deel 1

  Het vak Fiscaal Bestuursrecht is erop gericht de student kennis te verschaffen over de systematiek van het fiscale bestuursrecht.

  Het vak Fiscaal Bestuursrecht is erop gericht de student kennis te verschaffen over de systematiek van het fiscale bestuursrecht. In dat kader wordt onder meer aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Voor wat betreft de Awb gaat het om daaruit voortvloeiende regels voor het verkeer tussen overheid en burger en de voorbereiding en uitvoering van overheidshandelingen. Ook wordt stilgestaan bij de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger. Voor wat betreft de AWR gaat het vooral om de besluitvorming in belastingzaken, de handhaving van belastingwetgeving, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere rechtsbeginselen, de fiscale bezwaarprocedure en de procedure bij de belastingrechter.

 • HC Fiscaal Bestuursrecht deel 2

 • HC Internationaal Belastingrecht

  Belastingheffing stopt niet aan de grens.

  Dat geldt in het bijzonder voor de inwoners van een internationaal georiënteerde handelsnatie als Nederland. Daarnaast is Nederland ook een aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse bedrijven, niet in de laatste plaats vanwege het uitgebreide netwerk van belastingverdragen dat Nederland heeft gesloten. Deze grensoverschrijdende activiteiten roepen allerlei vragen van internationaal belastingrecht op.

 • HC Openbare Financiën

 • WG Directe Belastingen 2 deel 1

  In dit vak staat de belastingheffing van lichamen centraal.
 • WG Directe Belastingen 2 deel 2

 • WG Fiscaal Bestuursrecht deel 1

 • WG Fiscaal Bestuursrecht deel 2

 • WG Internationaal Belastingrecht