SILverslagen voor fiscaal recht

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Om ons aanbod zo actueel mogelijk te houden zijn wij op zoek naar JOU! Wij zijn altijd hard op zoek naar fiscalisten die voor ons willen schrijven, updaten of schaduwlezen! Is dit iets voor jou? Wil jij graag studeren én tegelijkertijd geld verdienen? Vul dan snel het interesseformulier in op onze website! 

Voor de verslagen die ook in de reguliere bachelor rechtsgeleerdheid zijn opgenomen: check onder de studie rechten het actuele aanbod! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Overig
 • HC Directe Belastingen I deel 1

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal.

   

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (Wet IB 2001). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd, hoe het boxensysteem werkt, of de inkomstenbelasting een individuele belasting is en of sprake is van een analytische of synthetische belasting. Daarna wordt ingegaan op de heffingen over winst uit onderneming en looninkomsten. Ook andere inkomensbronnen komen aan de orde. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan andere vormen van inkomen uit werk en woning en aan het inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

 • HC Directe Belastingen I deel 2

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal.

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal.

 • HC Europees Recht (FISC)

  Vak over de actuele terreinen van het Europees recht.

  In de vijf weken van dit vak verkennen wij enkele van de meest belangrijke en actuele terreinen van het Europese recht, waaronder de Eurocrisis, het vrije verkeer van personen, en de interne markt meer in het algemeen.

 • HC Onderneming & Recht (FISC)

  Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om reguleri

  Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om regulering. Maatschappelijke of economische activiteiten worden (als het niet om een eenmanszaak gaat) veelal vormgegeven in een privaatrechtelijke rechtsvorm. Die rechtsvormen worden gereguleerd door het ondernemingsrecht.

 • HC Rechtseconomie (FISC)

  De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen.

  Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. In dat verband is het zinvol om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?
  De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen. Centraal staat daarbij de gedachte dat de rechtsregels en de rechtshandhaving het gedrag van de rechtssubjecten beïnvloeden, doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten en prikkels geven om het gedrag aan te passen.
  Wanneer het recht erin slaagt om conflicten en normovertredingen (al was het maar tot op zekere hoogte) te voorkomen, kan dat leiden tot een besparing op materiële en immateriële schade in de samenleving. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan.
  Met behulp van het in de economie gangbare efficiëntiecriterium kan worden nagegaan of het recht per saldo een bijdrage levert aan de maatschappelijke welvaart. Ook kan worden onderzocht of de ene inrichting van de rechtsregels en/of de rechtshandhaving wellicht tot een beter resultaat leidt dan de andere.

 • Literatuur Europees Recht FISC

 • Literatuur Onderneming & Recht (FISC)

 • WG Directe Belastingen 1 deel 2

 • WG Directe Belastingen I deel 1

 • WG Europees Recht (FISC)

 • WG Onderneming & Recht (FISC)