Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

 • Info
  €34,95
  Fiscaal Recht - Bachelor 1 - Pakket Blok 4

Vakken

 • HC Belastingrecht (FISC)

  Een jurist kan niet zonder basiskennis over het fiscale recht, daarin wil dit vak voorzien.
 • HC Historische Ontwikkeling van het Recht (FISC)

  In deze cursus wordt eerst ingegaan op de staatkundige ontwikkeling die het Romeinse rijk heeft doorlopen om te komen tot een codificatie. De staatkundige structuur van dat rijk is – door de vorming van een professionele juristenstand – van grote invloed geweest op het Romeinse procesrecht en daarmee op de ontwikkeling van het privaatrecht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de materiële inhoud van het Romeinse privaatrecht. In 5 hoorcolleges komt het verbintenissenrecht aan bod en in 5 werkgroepen het goederenrecht. Tot slot wordt naast de codificatie van het Romeinse recht ook de ‘receptie’ daarvan in West-Europa behandeld, die ertoe heeft geleid dat het Romeinse ‘wetboek’, en de inhoud daarvan, door de eeuwen heen duurzamer dan brons is gebleken.

 • HC Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (FISC)

  Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap biedt een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de
 • Literatuur Belastingrecht (FISC)

 • Literatuur Historische Ontwikkeling van het Recht (FISC)

 • Literatuur Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (FISC)

 • WG Belastingrecht (FISC)

 • WG Historische Ontwikkeling van het Recht (FISC)

 • WG Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (FISC)