Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

 • HC Grondslagen van het Recht (FISC)

  Het vak Grondslagen van het Recht bestaat uit twee componenten: een theoretisch deel en een schrijfvaardigheidsdeel.

  In het theoretische deel staat de behandeling van algemene theorieën over de grondslagen van het recht centraal. De algemene vraag is dan: wat is recht? In dat kader komen de grondslagen van de moderne staat en de contractsfilosofen aan de orde omdat in de loop van de moderne tijd de staat de belangrijkste wetgevende instantie is geworden.

   

 • HC Inleiding Bestuursrecht (FISC)

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”)
 • HC Inleiding Europees Recht (FISC)

  eze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen kar

  Deze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen karakter en dynamiek. Zoals u reeds in andere vakken heeft geleerd, werkt het Europees recht in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Deze cursus laat onder meer zien op welke wijze deze doorwerking plaatsvindt, welke rechtsvragen hierbij rijzen en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld. Daarmee is dit vak essentieel voor alle andere rechtsgebieden waarin Europees recht van toepassing is.

 • Literatuur Grondslagen van het Recht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Bestuursrecht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Europees Recht (FISC)

 • WG Grondslagen van het Recht (FISC)

 • WG Inleiding Bestuursrecht (FISC)

 • WG Inleiding Europees Recht (FISC)