SILverslagen voor Rechtsgeleerdheid (Bachelor 1, 2, 3 & Master)

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en het semester. De vakken die dan op deze pagina verschijnen behoren tot dat blok. 


Let op: In verband met een overgangsjaar heeft SIL besloten in het collegejaar 2022/2023 geen geactualiseerde verslagen van hoorcolleges, literatuur en werkgroepen aan te bieden. De samenvattingen die momenteel online staan betreffen dus samenvattingen van een oud collegejaar. Houd onze website in de gaten voor updates omtrent onze toekomstplannen.

Vakken

Burgerlijk Procesrecht
 • Arrestenbundel Burgerlijk Procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Burgerlijk Procesrecht, met casussen uit het collegejaar 2021-2022.
 • HC Burgerlijk procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Burgerlijk procesrecht, voor het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Burgerlijk Procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de literatuur van het vak Burgerlijk Procesrecht, van de voorgeschreven stof in collegejaar 2021-2022.
 • WG Burgerlijk Procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Burgerlijk Procesrecht, van het collegejaar 2021-2022.
Goederenrecht
 • Arrestenbundel Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Goederenrecht, van casussen uit collegejaar 2021-2022.
 • HC Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Goederenrecht, van het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de literatuur van het vak Goederenrecht, van de voorgeschreven stof in 2021-2022.
 • WG Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Goederenrecht, van het collegejaar 2021-2022.
Strafprocesrecht
 • HC Strafprocesrecht (deel 1) (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het collegejaar 2021-2022. Let op: na oktober 2023 vervalt de toegang tot de website
 • Literatuur Strafprocesrecht (deel1) (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak van de voorgeschreven stof van 2021-2022.
 • WG Strafprocesrecht (deel 1) (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van dit vak van het collegejaar 2021-2022.