Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

 • Info
  €22,95
  Rechten - Bachelor 2 - Pakket Blok 3

  Dit semesterpakket bevat zowel de samenvattingen van de hoorcollegeswerkgroepen en voorgeschreven literatuur van de volgende vakken:

  • Materieel Strafrecht - deel 1
  • Verbintenissenrecht - deel 1

   

  Wekelijks worden de nieuwste samenvattingen geupload. Op deze manier kun je alles goed bijhouden en hoef je niet tot het laatste moment te wachten met studeren!

Vakken

 • HC Materieel Strafrecht - Deel 1

  In het vak Inleiding Strafrecht heeft u onder andere kennisgemaakt met de onderscheiding tussen formeel en materieel strafrecht.

  Het materiële strafrecht is dat deel van het strafrecht dat betrekking heeft op strafrechtelijke aansprakelijkheid. Van strafrechtelijke aansprakelijkheid is sprake wanneer is voldaan aan de vier voorwaarden voor strafbaarheid: 1) een menselijke gedraging die 2) valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsomschrijving, 3) wederrechtelijk is en 4) aan schuld te wijten. Uitwerking van deze vier voorwaarden vindt plaats in strafbaarstellingen en algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De strafbaarstellingen vormen het bijzonder deel, de algemene leerstukken het algemeen deel van het materiële strafrecht. In deze cursus wordt vooral ingegaan op de algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 • HC Verbintenissenrecht - Deel 1 (UPDATE-versie)

  Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrech

  Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. U heeft te maken met het verbintenissenrecht wanneer u een fiets koopt of een abonnement bij een krant opzegt maar ook wanneer u door toedoen van iemand schade lijdt of juist een geldbedrag geschonken krijgt.

 • Literatuur Materieel Strafrecht - Deel 1

 • Literatuur Verbintenissenrecht - Deel 1

 • WG Materieel Strafrecht - Deel 1

 • WG Verbintenissenrecht - Deel 1 (UPDATE-versie)