Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Voor de studie Notarieel Recht zullen alleen heruitgaves van 2016/2017 worden uitgegeven.

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

 • Info
  €27,50 
  Notarieel Recht - Bachelor 3 - Semester 1

Vakken

Burgerlijk Procesrecht (notarieel)
 • HC Burgerlijk Procesrecht (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak burgerlijk procesrecht.

  Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag.

 • Literatuur Burgerlijk Procesrecht (notarieel)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak burgerlijk procesrecht.
   

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof:

  • H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.
  • De voorgeschreven jurisprudentie
 • WG Burgerlijk Procesrecht (notarieel)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak burgerlijk procesrecht.

  Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag.

Erfrecht
 • HC & WG Erfrecht deel II (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het van erfrecht.

  Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol.

 • HC & WG Erfrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak erfrecht.

  Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol.

Huwelijks vermogensrecht
 • HC & WG Huwelijksvermogensrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak huwelijksvermogensrecht.

  Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners.

 • HC & WG Huwelijksvermogensrecht deel II (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en de werkgroepen van het vak Huwelijksvermogensrecht.
   
   
   
   
   

  Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners.