Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Voor de studie Notarieel Recht zullen alleen heruitgaves van 2016/2017 worden uitgegeven.

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

Overig
  • HC Erfrecht (NOT) - deel 1

    Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het erfrecht, mede vanuit het perspectief van de centr
  • HC Huwelijksvermogensrecht (NOT) - deel 1

    Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistre
  • WG Burgerlijk Procesrecht (NOT)