Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Voor de studie Notarieel Recht zullen alleen heruitgaves van 2016/2017 worden uitgegeven.

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

Overig
 • HC Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (NOT)

  Kennismaking met de belangrijkste staatsrechtelijke en staatkundige begrippen en hun betekenis.
 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - deel 1 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.

  Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een krop sla koopt of een boek, een kamer huurt of een huis koopt, muziek downloadt of een cd ript, of besluit te gaan trouwen of juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederenrecht en erfrecht en de intellectuele eigendom. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en casus oplossen. Inleiding burgerlijk recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie.

 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - deel 2 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.

  Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een krop sla koopt of een boek, een kamer huurt of een huis koopt, muziek downloadt of een cd ript, of besluit te gaan trouwen of juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederenrecht en erfrecht en de intellectuele eigendom. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en casus oplossen. Inleiding burgerlijk recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie.

 • HC Inleiding Internationaal Publiekrecht (NOT)

  Het doel van het vak is om de student de basisbeginselen van het internationaal publiekrecht bij te brengen
 • HC Inleiding Recht (NOT)

  Het vak Inleiding Recht biedt u een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.
 • HC Inleiding Strafrecht (NOT)

  oel van het vak is het bieden van een introductie in het materiële en formele strafrecht teneinde u voor te bereiden op de strafre
 • Literatuur Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (NOT)

  Samenvatting van de voorgeschreven stof. Waaronder Belinfante & De Reede/ L.
 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof.
 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof.
 • Literatuur Inleiding Internationaal Publiekrecht (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof. Waaronder N.J. Schrijver; Internationaal publiekrecht als wereldrecht.
 • Literatuur Inleiding Strafrecht (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof. Waaronder N. Jörg, C. Kelk en A.H. Klip, Strafrecht met mate
 • WG Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (NOT)

  Kennismaking met de belangrijkste staatsrechtelijke en staatkundige begrippen en hun betekenis.
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.
 • WG Inleiding Internationaal Publiekrecht (NOT)

  Het doel van het vak is om de student de basisbeginselen van het internationaal publiekrecht bij te brengen
 • WG Inleiding Strafrecht (NOT)

  Doel van het vak is het bieden van een introductie in het materiële en formele strafrecht teneinde u voor te bereiden op de strafr