Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (NOT)

  Kennismaking met de belangrijkste staatsrechtelijke en staatkundige begrippen en hun betekenis.
 • HC Belastingrecht (NOT)

  Een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht
 • HC Grondslagen van het Recht (NOT)

  Een inzicht in de grondslagen van het recht

  Dit vak beslaat de behandeling van algemene theorieën over de grondslagen van het recht. De algemene vraag in dit vak is: wat is recht?

 • HC Historische Ontwikkeling van het Recht (NOT)

  Een inleiding op het Romeinse vermogensrechtelijke systeem
 • HC Inleiding Bestuursrecht (NOT)

  Een inleiding tot het bestuursrecht

  Dit vak gaat over het algemene deel van het bestuursrecht en het bestuursrecht dat in bijzondere wettelijke regelingen zijn neergelegd.

 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - deel 1 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.

  Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een krop sla koopt of een boek, een kamer huurt of een huis koopt, muziek downloadt of een cd ript, of besluit te gaan trouwen of juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederenrecht en erfrecht en de intellectuele eigendom. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en casus oplossen. Inleiding burgerlijk recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie.

 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - deel 2 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.

  Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een krop sla koopt of een boek, een kamer huurt of een huis koopt, muziek downloadt of een cd ript, of besluit te gaan trouwen of juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederenrecht en erfrecht en de intellectuele eigendom. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en casus oplossen. Inleiding burgerlijk recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie.

 • HC Inleiding Europees Recht (NOT)

  Een overzicht van het recht van de Europese Unie

  Dit vak geeft inzicht in de wijze waarop het Europees recht doorwerkt in de Nederlandse rechtorde, welke rechtsvragen dit oproept en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld.

 • HC Inleiding Internationaal Publiekrecht (NOT)

  Het doel van het vak is om de student de basisbeginselen van het internationaal publiekrecht bij te brengen
 • HC Inleiding Recht (NOT)

  Het vak Inleiding Recht biedt u een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.
 • HC Inleiding Strafrecht (NOT)

  oel van het vak is het bieden van een introductie in het materiële en formele strafrecht teneinde u voor te bereiden op de strafre
 • HC Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (NOT)

  Een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de rechtswetenschap
 • Literatuur Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (NOT)

  Samenvatting van de voorgeschreven stof. Waaronder Belinfante & De Reede/ L.
 • Literatuur Belastingrecht (NOT)

  Een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht
 • Literatuur Grondslagen van het Recht (NOT)

  Een inzicht in de grondslagen van het recht

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van het volgende boek:

  - P. Cliteur & A. Ellian, Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht, Leiden: Leiden University Press 2016.

 • Literatuur Historische Ontwikkeling van het Recht (NOT)

  Een inleiding op het Romeinse vermogensrechtelijke systeem
 • Literatuur Inleiding Bestuursrecht (NOT)

  Een inleiding tot het bestuursrecht

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van de volgende literatuur: 

  - T. Barkhuysen, C. de Kruif,, W. den Ouden en Y.E. Schuurmans, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer 2014 (zevende druk)

  - A.M.M.M. Bots en D.E. Bunschoten (red.), Staats- en bestuursrecht. Jurisprudentie 1849-2015, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (vijfde druk)

   

 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof.
 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof.
 • Literatuur Inleiding Europees Recht (NOT)

  Een overzicht van het recht van de Europese Unie

  Dit vak geeft inzicht in de wijze waarop het Europese recht doorwerking heeft in de Nederlandse rechtsorde, welke rechtsvragen dit oproept en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld.

 • Literatuur Inleiding Internationaal Publiekrecht (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof. Waaronder N.J. Schrijver; Internationaal publiekrecht als wereldrecht.
 • Literatuur Inleiding Recht (NOT)

  Een samenvatting van de voorgeschreven leerstof. Waaronder Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht (2013)
 • Literatuur Inleiding Strafrecht (NOT)

  Samenvatting van de diverse voorgeschreven stof. Waaronder N. Jörg, C. Kelk en A.H. Klip, Strafrecht met mate
 • Literatuur Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (NOT)

  Een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de rechtswetenschap
 • WG Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (NOT)

  Kennismaking met de belangrijkste staatsrechtelijke en staatkundige begrippen en hun betekenis.
 • WG Belastingrecht (NOT)

  Een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht
 • WG Grondslagen van het Recht (NOT)

  Een inzicht in de grondslagen van het recht

  Dit vak beslaat de behandeling van algemene theorieën over de grondslagen van het recht. De algemene vraag in dit vak is: wat is recht?

 • WG Historische Ontwikkeling van het Recht (NOT)

  Een inleiding op het Romeinse vermogensrechtelijke systeem
 • WG Inleiding Bestuursrecht (NOT)

  Een inleiding tot het bestuursrecht

  Dit vak gaat over het algemene deel van het bestuursrecht en het bestuursrecht dat in bijzondere wettelijke regelingen zijn neergelegd.

 • WG Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (NOT)

  Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht.
 • WG Inleiding Europees Recht (NOT)

  Een overzicht van het recht van de Europese Unie

  Dit vak geeft inzicht in de wijze waarop het Europese recht doorwerking heeft in de Nederlandse rechtsorde, welke rechtsvragen dit oproept en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld.

 • WG Inleiding Internationaal Publiekrecht (NOT)

  Het doel van het vak is om de student de basisbeginselen van het internationaal publiekrecht bij te brengen
 • WG Inleiding Recht (NOT)

  Het vak Inleiding Recht biedt u een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht.
 • WG Inleiding Strafrecht (NOT)

  Doel van het vak is het bieden van een introductie in het materiële en formele strafrecht teneinde u voor te bereiden op de strafr
 • WG Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (NOT)

  Een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de rechtswetenschap