Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Voor de studie Notarieel Recht zullen alleen heruitgaves van 2016/2017 worden uitgegeven.

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

Bestuursrecht (notarieel)
 • CC Bestuursrecht (notarieel)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak bestuursrecht.
   
  In dit vak maakt u kennis met het bestuur in zijn belangrijkste verschijningsvormen.
 • HC Bestuursrecht (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak bestuursrecht.
   
  In dit vak maakt u kennis met het bestuur in zijn belangrijkste verschijningsvormen.
 • Literatuur Bestuursrecht (notarieel)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak bestuursrecht.

  Dit verslag bevat de volgende voorgeschreven literatuur:

  • T. Barkhuysen, C. de Kruif, W. den Ouden en Y.E. Schuurmans, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer, 7de druk, 2014.
  • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2018-2019 of Sdu Wettenbundel 2018-2019
  • Zie ook Blackboard voor nadere aanwijzingen met betrekking tot het verplichte studiemateriaal
Burgerlijk Procesrecht (notarieel)
 • HC Burgerlijk Procesrecht (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak burgerlijk procesrecht.

  Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag.

 • Literatuur Burgerlijk Procesrecht (notarieel)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak burgerlijk procesrecht.
   

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof:

  • H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.
  • De voorgeschreven jurisprudentie
 • WG Burgerlijk Procesrecht (notarieel)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak burgerlijk procesrecht.

  Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag.

Erfrecht
 • HC & WG Erfrecht deel II (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het van erfrecht.

  Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol.

 • HC & WG Erfrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak erfrecht.

  Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol.

Geschiedenis van het Europees privaatrecht
 • HC Geschiedenis van het Europees Privaatrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak geschiedenis van het Europees privaatrecht.

  Het vak Geschiedenis van het Europese Privaatrecht bouwt voort op de vakken Historische Ontwikkeling van het Recht en Inleiding tot het Burgerlijk recht. Uitgaande van het Romeinse recht en het daarop gebaseerde Europese ius commune wordt uiteengezet op welke wijze dit recht heeft doorgewerkt in de belangrijkste West-Europese codificaties (de Franse Code Civil, het Duitse BGB en het Nederlandse oude en huidige BW). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de parallelle ontwikkeling van het Engelse privaatrecht, dat zich onafhankelijk van het gemene Romeinse recht heeft gevormd.

 • WG Geschiedenis van het Europees Privaatrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak geschiedenis van het Europees privaatrecht.

  Het vak Geschiedenis van het Europese Privaatrecht bouwt voort op de vakken Historische Ontwikkeling van het Recht en Inleiding tot het Burgerlijk recht. Uitgaande van het Romeinse recht en het daarop gebaseerde Europese ius commune wordt uiteengezet op welke wijze dit recht heeft doorgewerkt in de belangrijkste West-Europese codificaties (de Franse Code Civil, het Duitse BGB en het Nederlandse oude en huidige BW). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de parallelle ontwikkeling van het Engelse privaatrecht, dat zich onafhankelijk van het gemene Romeinse recht heeft gevormd.

Goederenrecht (notarieel)
 • HC Goederenrecht (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak goederenrecht.

  Goederenrecht geeft inzicht in de goederenrechtelijke leerstukken die het belangrijkst zijn voor het begrip van goederenrecht als onderdeel van het vermogensrecht en als fundament voor het rechtsverkeer.

 • Literatuur Goederenrecht (notarieel)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak goederenrecht.
   

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur:

  • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).
  • H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2017.
  • W.H. van Boom, Verhaal, uitwinning en rangorde, Den Haag:BJu 2018.
  • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in het werkboek.
 • WG Goederenrecht (notarieel)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak goederenrecht.

  Goederenrecht geeft inzicht in de goederenrechtelijke leerstukken die het belangrijkst zijn voor het begrip van goederenrecht als onderdeel van het vermogensrecht en als fundament voor het rechtsverkeer.

Huwelijks vermogensrecht
 • HC & WG Huwelijksvermogensrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak huwelijksvermogensrecht.

  Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners.

 • HC & WG Huwelijksvermogensrecht deel II (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en de werkgroepen van het vak Huwelijksvermogensrecht.
   
   
   
   
   

  Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners.

Onderneming en recht (notarieel)
 • HC Onderneming en Recht (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak onderneming en recht.

  In het vak Onderneming & Recht maakt u kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.

 • HC Onderneming en Recht deel II (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak onderneming en recht, blok 2.

  In het vak Onderneming & Recht maakt u kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.

 • Literatuur Onderneming en Recht (notarieel)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak onderneming en recht.

  Dit verslag bevat de voorgeschreven literatuur van collegejaar 2018/2019.

 • Literatuur Onderneming en Recht deel II (notarieel)

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak onderneming en recht, blok 2.

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof van collegejaar 2018/2019.

 • WG Onderneming en Recht (notarieel)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak onderneming en recht.

  In het vak Onderneming & Recht maakt u kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.

 • WG Onderneming en Recht deel II (notarieel)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak onderneming en recht, blok 2.
   
  In het vak Onderneming & Recht maakt u kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.
Onroerendgoedrecht
 • HC Onroerendgoedrecht (heruitgave)

  Een heruitgave van de hoorcollege verslagen van het vak Onroerendgoedrecht.
Onroerendgoedrecht - deel 2
 • HC Onroerendgoedrecht (heruitgave) - deel 2

  Dit is een heruitgave van de hoorcolleges van het vak Onroerendgoedrecht.
Personen- en Familierecht
 • HC & WG Personen- en Familierecht (heruitgave)

  Een heruitgave van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Personen- en Familierecht.
Rechtsfilosofie (notarieel)
 • HC Rechtsfilosofie (notarieel)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak rechtsfilosofie.

  Centraal staat de vraag wat rechtvaardigheid is.

Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht
 • HC & WG Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (heruitgave)

  Een heruitgave van de hoorcollege verslagen van het vak Vennootschaps- en rechtspersonenrecht.
 • HC & WG Vennootschaps- en rechtspersonenrecht - deel 2 (heruitgave)

  Een heruitgave van de hoorcolleges en werkgroepen van het tweede deel van het vak Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht.
Verbintenissenrecht (notarieel)
 • HC Verbintenissenrecht (notarieel)

 • HC Verbintenissenrecht (notarieel) - deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Verbintenissenrecht, deel 2.
 • Literatuur Verbintenissenrecht (notarieel)

 • Literatuur Verbintenissenrecht (notarieel) - deel 2

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Verbintenissenrecht, deel 2.
 • WG Verbintenissenrecht (notarieel)

 • WG Verbintenissenrecht (notarieel) - deel 2

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Verbintenissenrecht, deel 2.