SILverslagen voor bestuurskunde 

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

SIL maakt niet alleen samenvattingen voor studies gesitueerd in Leiden, maar ook voor de Leidsche studenten die hun studie volgen in de stad die bekend staat als het centrum van het Nederlands openbaar bestuur: Den Haag. Voor de studie bestuurskunde biedt SILverslagen zowel hoorcollege- als literatuurverslagen aan. Om deze samenvattingen up to date te houden, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers, updaters en schaduwlezers voor alle studiejaren. Schroom dus niet en meld je aan via het interesseformulier op onze site! 


Voor bestuurskunde jaar 1 is er in blok 3 de mogelijkheid om een voordelig blokpakket aan te schaffen!

Voor slecht €15,95 krijg je toegang tot alle verslagen!

Selecteer hierboven bachelor 1 & blok 3, en profiteer van deze korting!


Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf uitprinten.

 

 • Info
  €120,00 
  Bestuurskunde - Bachelor 1
 • Info
  €15,95 
  Bestuurskunde - Bachelor 1 - Blok 3

Vakken

Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming
 • HC & WG Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleid 1.
Beleidseconomie (EBM)
 • HC & WG Beleidseconomie (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleidseconomie uit 2018.

  Bij dit vak komen verschillende actuele beleidsdossiers op sociaal-economisch terrein aan de orde. Concrete voorbeelden daarvan zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, hervormingen van het arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, veranderingen in het belastingstelsel en beleidsopties om de kosten van zorg te beteugelen.

Economie in Hoofdlijnen (BBO)
 • HC & WG Economie in Hoofdlijnen

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Economie in Hoofdlijnen.

  In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. 

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (BBO)
 • HC & WG Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (heruitgave)

  Een overzicht van hoorcolleges en werkgroep van het vak Geschiedenis van het Openbaar Bestuur.

  Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? Waar zit verandering en continuïteit? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. 

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek
 • HC & WG Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek.

  De cursus Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Macro-economie (EBM)
 • HC Macro-economie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Macro-economie.

  Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. 

 • Literatuur Macro-economie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Macro-economie.
Micro-economie (EBM)
 • HC & WG Micro-economie (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Micro-economie.

  Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie.

Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap
 • HC Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap.

  De bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur. In het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap maken de studenten kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap.

Organisatietheorie
 • HC & WG Organisatietheorie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Organisatietheorie.

  In de cursus Organisatietheorie maken studenten kennis met de voor de bestuurskunde belangrijkste theorieën over organisaties aan de hand van verschillende teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. 

Politicologie
 • HC & WG Politicologie (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het studiejaar 17/18.
 • Literatuur Politicologie (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur voor het vak Politicologie.
Publiek Management
 • HC & WG Publiek Management

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Publiek Management.

  In de cursus maken studenten kennis met state-of-the-art literatuur over publiek management, gecombineerd met veel actuele voorbeelden.

Recht (BSK)
 • HC Recht (BSK)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Recht.

  In het vak ‘Bestuurskunde I: Openbaar bestuur en Bestuurswetenschap is al aan de orde gekomen dat rechtmatigheid een belangrijke dimensie is van het openbaar bestuur.

Sociologie (BBO)
 • HC & WG Sociologie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Sociologie.

  In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Statistiek (BSK)
 • HC Statistiek (BSK)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Statistiek.

  Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden.