Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

 • HC & WG Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (EBM)

  Een inleiding tot de totstandkoming van overheidsbeleid

  Dit vak draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de totstandkoming van overheidsbeleid, met name door zich te verdiepen in de eerste drie fasen van de beleidscyclus: de agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. 

 • HC & WG Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (EBM)

  Een inleiding tot de fundamenten van sociaalwetenschappelijk onderzoek

  In dit vak wordt er aandacht besteed aan de methoden van onderzoek en hoe de student onderzoeksvragen moet formuleren, doelen moet stellen, een ethisch onderzoek moet verrichten, onderzoeksliteratuur zoekt en beschrijft en gebruik maakt van onderzoeksdesigns.

 • HC & WG Institutionele Economie (EBM)

  De structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek

  Dit vak behandelt de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen deze hebben en is een aanvulling op de micro-economie. 

 • HC & WG Micro- en Macro-economie (EBM)

  Een analytische inleiding in de micro- en de macro-economie

  Dit vak behandelt voornamelijk het gebruik van analyseren in het economisch beleid. Hierbij wordt onder andere het gedrag van consumenten, de werking van markten onder volledige concurrentie en de invloed van financiële markten op de economische ontwikkeling.

 • HC & WG Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (EBM)

  Een kennismaking met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap

  De nadruk van dit vak ligt op de samenstelling van zowel het Nederlandse als het Europese openbaar bestuur. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de normatieve vraagstukken, want wat verstaan wij precies onder 'goed' openbaar bestuur?

 • HC & WG Organisatietheorie (EBM)

  Een kennismaking met de belangrijkste theorieën over organisaties

  Naast dat de belangrijkste theorieën over organisaties worden besproken, zal er ook aandacht worden besteed aan de betekenis hiervan voor de analyse van publieke organisaties. 

 • Literatuur Beleid 1 (EBM)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Beleid 1.
 • Literatuur OBBW (EBM)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap.
 • Literatuur Organisatietheorie (EBM)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Organisatietheorie.

  LET OP: dit verslag betreft een heruitgave.