Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC & WG Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (EBM)

  Een inleiding tot de totstandkoming van overheidsbeleid

  Dit vak draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de totstandkoming van overheidsbeleid, met name door zich te verdiepen in de eerste drie fasen van de beleidscyclus: de agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. 

 • HC & WG Beleidseconomie (EBM)

  Over de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends

  In het vak Beleidseconomie zullen o.a. de volgende thema's behandeld worden: de veranderingen in het belastingstelsel en de gevolgen van de vergrijzing.

 • HC & WG Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (EBM)

  Een inleiding tot de fundamenten van sociaalwetenschappelijk onderzoek

  In dit vak wordt er aandacht besteed aan de methoden van onderzoek en hoe de student onderzoeksvragen moet formuleren, doelen moet stellen, een ethisch onderzoek moet verrichten, onderzoeksliteratuur zoekt en beschrijft en gebruik maakt van onderzoeksdesigns.

 • HC & WG Institutionele Economie (EBM)

  De structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek

  Dit vak behandelt de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen deze hebben en is een aanvulling op de micro-economie. 

 • HC & WG Micro- en Macro-economie (EBM)

  Een analytische inleiding in de micro- en de macro-economie

  Dit vak behandelt voornamelijk het gebruik van analyseren in het economisch beleid. Hierbij wordt onder andere het gedrag van consumenten, de werking van markten onder volledige concurrentie en de invloed van financiële markten op de economische ontwikkeling.

 • HC & WG Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (EBM)

  Een kennismaking met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap

  De nadruk van dit vak ligt op de samenstelling van zowel het Nederlandse als het Europese openbaar bestuur. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de normatieve vraagstukken, want wat verstaan wij precies onder 'goed' openbaar bestuur?

 • HC & WG Organisatietheorie (EBM)

  Een kennismaking met de belangrijkste theorieën over organisaties

  Naast dat de belangrijkste theorieën over organisaties worden besproken, zal er ook aandacht worden besteed aan de betekenis hiervan voor de analyse van publieke organisaties. 

 • HC & WG Politicologie (EBM)

  Een inleiding tot de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de Nederlandse politiek
 • HC & WG Publiek Management (EBM)

  Theorie van organisaties in de publieke sector

  In dit vak wordt er aandacht besteed aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector en de organisatie van het ambtelijk apparaat.

 • HC & WG Recht (EBM)

  Een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde
 • HC & WG Statistiek (EBM)

  Een inleiding tot statistische basisvaardigheden

  Dit vak geeft een inleiding tot de statistische basisvaardigheden, associatiematen en significantietoetsen. Dit zal de student helpen bij het verrichten van onderzoek met behulp van statistische methoden.

 • Literatuur Beleid 1 (EBM)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Beleid 1.
 • Literatuur Beleidseconomie (EBM)

  Over de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van het volgende boek:

  C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2015

  - en de overige voorgeschreven literatuur.

 • Literatuur OBBW (EBM)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap.
 • Literatuur Organisatietheorie (EBM)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Organisatietheorie.

  LET OP: dit verslag betreft een heruitgave.

 • Literatuur Publiek Management (EBM)

  Theorie over organisaties in de publieke sector

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van het volgende boek:

  - Peters, B.G (2010), The Politics of Bureaucracy, London: Routledge (zesde druk) 

  - en daarbij ook de voorgeschreven artikelen.

 • Literatuur Recht (EBM)

  Een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde
 • Literatuur Statistiek (EBM)

  Een samenvatting van het vak Statistiek

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van het volgende boek:

  - J. F. Healey (2015). Statistics; A Tool for Social Research (10th revised ed.), Cengage Learning, Inc. ISBN-13: 9781285458854 / ISBN-10: 1285458850