SILverslagen voor bestuurskunde 

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

SIL maakt niet alleen samenvattingen voor studies gesitueerd in Leiden, maar ook voor de Leidsche studenten die hun studie volgen in de stad die bekend staat als het centrum van het Nederlands openbaar bestuur: Den Haag. Voor de studie bestuurskunde biedt SILverslagen zowel hoorcollege- als literatuurverslagen aan. Om deze samenvattingen up to date te houden, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers, updaters en schaduwlezers voor alle studiejaren. Schroom dus niet en meld je aan via het interesseformulier op onze site! 


Voor bestuurskunde jaar 1 is er in blok 3 de mogelijkheid om een voordelig blokpakket aan te schaffen!

Voor slecht €15,95 krijg je toegang tot alle verslagen!

Selecteer hierboven bachelor 1 & blok 3, en profiteer van deze korting!


Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf uitprinten.

 

 • Info
  €120,00 
  Bestuurskunde - Bachelor 1

Vakken

Administrative Ethics
 • HC Administrative Ethics

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Administrative Ethics.

  The purpose of this course is to examine two approaches for dealing with such moral choices.

Bedrijfseconomie
 • HC Bedrijfseconomie

  Een overzicht van de hoorcolleges van Bedrijfseconomie.

  Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties.

 • Literatuur Bedrijfseconomie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Bedrijfseconomie.

  De literatuur die in dit verslag wordt behandeld is:

  Literatuur

  • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2018). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, elfde druk.

 • WG Bedrijfseconomie

  Een overzicht van de werkgroepen van Bedrijfseconomie.

  Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties.

Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming
 • HC & WG Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleid 1.
Beleid 2: Implementatie
 • HC & WG Beleid 2 Implementatie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Beleid 2.

  In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. I

Beleid 3: Beleidsevaluatie
 • HC Beleid 3: Beleidsevaluatie

  Een overzicht van de hoorcollege van het vak Beleid 3.

  Wij gaan in deze cursus na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert.

Beleidseconomie (EBM)
 • HC & WG Beleidseconomie (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleidseconomie uit 2018.

  Bij dit vak komen verschillende actuele beleidsdossiers op sociaal-economisch terrein aan de orde. Concrete voorbeelden daarvan zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, hervormingen van het arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, veranderingen in het belastingstelsel en beleidsopties om de kosten van zorg te beteugelen.

Economie in Hoofdlijnen (BBO)
 • HC & WG Economie in Hoofdlijnen

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Economie in Hoofdlijnen.

  In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. 

European Union Politics & Policy
 • HC & WG European Union Politics and Policy

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak European Union Politics and Policy.

  Deze cursus bouwt verder op het eerstejaarsvak 'Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap' waarin de Europese Unie wordt geintroduceerd in de context internationalisatie van governance structuren in Nederland.  

 • Literatuur European Union Politics and Policy

  Een overzicht van de literatuur van het vak European Union Politics and Policy.

  De voorgeschreven literatuur staat in dit verslag:

  Cini, M. and Solorzano-Borragan, N.P. (2016) European Union Politics. Oxford: Oxford University Press. 5th edition.

Europese Economische Integratie
Financieel Management
 • HC Financieel Management in de Publieke Sector

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Financieel Management in de Publieke Sector.

  In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

Foundations of Social Science and Public Administration
 • HC & WG Foundations of Social Science and Public Administration

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van Foundations of Social Science and Public Administration.

  Dit vak zal de centrale debatten in de filosofie van sociale wetenschappen uitlichten en de links tussen deze debatten leggen vanuit een historische invalshoek wat betreft de discipline bestuurskunde.

 • Literatuur Foundations of Social Science and Public Administration

  Een overzicht van de literatuur van 2017 van Foundations of Social Science and Public Administration, zie meer info voor het overz

  Het handbook van het vak dat wordt gebruikt is Doormalen, H., De Regt, H., Schouten, M. 2007/2015. Exploring Humans. Philosophy for the Social Sciences. 

  Ook worden verschillende artikelen besproken in de samenvatting.

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (BBO)
 • HC & WG Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (heruitgave)

  Een overzicht van hoorcolleges en werkgroep van het vak Geschiedenis van het Openbaar Bestuur.

  Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? Waar zit verandering en continuïteit? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. 

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek
 • HC & WG Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek.

  De cursus Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

International Administration (BBO)
 • HC & WG International Administration

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak International Administration.

  Deze cursus geeft een introductie aan een groot scala van organisaties die zich bezig houden met internationale bestuurlijke taken, zoals wereldwijde organisaties als de Verenigde Naties, regionale organisaties als de Europese Unie, economische instituties en non-state actoren.

Kwalitatieve Methoden
 • HC & WG Kwalitatieve Methoden

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Kwalitatieve Methoden.

  Binnen deze cursus staan technieken van kwalitatieve dataverzameling en data-analyse centraal. In de hoorcolleges komen verschillende methoden aan bod, zoals interviewen en het coderen van kwalitatieve data.

Kwantitatieve Methoden
 • HC Kwantitatieve Methoden

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Kwantitatieve Methoden.

  Dit is een cursus in toegepaste single equation ordinary least squares (OLS) regressie analyse.

 • Literatuur Kwantitatieve Methoden

  Een overzicht van de literatuur van Kwantitatieve Methoden (heruitgave).

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur is te vinden in dit verslag:

  ‘Multiple Regression: A Primer’ by Paul D. Allison, SAGE Publications.

Macro-economie (EBM)
 • HC Macro-economie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Macro-economie.

  Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. 

 • Literatuur Macro-economie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Macro-economie.
Management & Performance
 • HC Management & Performance

  Een overzicht van de hoorcolleges van Management & Peformance.

  Publieke organisaties worden continu geconfronteerd met de vraag hoe zij effectief kunnen blijven werken, de efficientie kunnen verbeteren of simpel gezegd de performance verbeteren.

   

 • Literatuur Management & Performance (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van 2017 van het vak Management en Performance.

  Reading list

  • Rainey, H.G. (2014). Understanding and managing public organizations. Fifth Edition. San Francisco: Jossey Bass.
  • Additional articles

 • WG Management & Performance

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Management & Performance.
Micro-economie (EBM)
 • HC & WG Micro-economie (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Micro-economie.

  Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie.

Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap
 • HC Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap.

  De bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur. In het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap maken de studenten kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap.

Organisatietheorie
 • HC & WG Organisatietheorie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Organisatietheorie.

  In de cursus Organisatietheorie maken studenten kennis met de voor de bestuurskunde belangrijkste theorieën over organisaties aan de hand van verschillende teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. 

Political Philosophy and Public Administration
 • HC & WG Political Philosophy and Public Administration

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Political Philosophy and PA.
Politicologie
 • HC & WG Politicologie (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het studiejaar 17/18.
 • Literatuur Politicologie (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur voor het vak Politicologie.
Public Sector Economics
 • HC Public Sector Economics

  Een overzicht van het vak Public Sector Economics.

  Het vak Economie van de Publieke Sector of Public Sector Economics, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). 

 • Literatuur Public Sector Economics

  Een overzicht van de literatuur van 2017 Public Sector Economics, zie meer info voor het overzicht.

  Het vak Economie van de Publieke Sector of Public Sector Economics, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa).

  Literatuur

  • Boek: Harvey Rosen & Ted Gayer, Public Finance (international edition), McGraw-Hill, 2010.
 • Responsiecollege Public Sector Economics

  Een overzicht van het responsiecollege van Public Sector Economics.

  Het vak Economie van de Publieke Sector of Public Sector Economics, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). 

Publiek Management
 • HC & WG Publiek Management

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Publiek Management.

  In de cursus maken studenten kennis met state-of-the-art literatuur over publiek management, gecombineerd met veel actuele voorbeelden.

Recht (BSK)
 • HC Recht (BSK)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Recht.

  In het vak ‘Bestuurskunde I: Openbaar bestuur en Bestuurswetenschap is al aan de orde gekomen dat rechtmatigheid een belangrijke dimensie is van het openbaar bestuur.

Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties
 • HC & WG Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties.

  In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Sociologie (BBO)
 • HC & WG Sociologie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Sociologie.

  In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Staats- en Bestuursrecht
 • HC Staats- en Bestuursrecht (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Staats- en Bestuursrecht.
Statistiek (BSK)
 • HC Statistiek (BSK)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Statistiek.

  Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden.

Wetenschapsfilosofie
 • HC & WG Wetenschapsfilosofie (heruitgave)

  Een heruitgave van de verslagen van Wetenschapsfilosfie.