SILverslagen voor bestuurskunde 

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

SIL maakt niet alleen samenvattingen voor studies gesitueerd in Leiden, maar ook voor de Leidsche studenten die hun studie volgen in de stad die bekend staat als het centrum van het Nederlands openbaar bestuur: Den Haag. Voor de studie bestuurskunde biedt SILverslagen zowel hoorcollege- als literatuurverslagen aan. Om deze samenvattingen up to date te houden, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers, updaters en schaduwlezers voor alle studiejaren. Schroom dus niet en meld je aan via het interesseformulier op onze site! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf uitprinten.

Actie bestuurskunde jaar 1! Koop nu alle verslagen voor blok 4 samen voor €14,95! Klik hierboven op bachelor 1 en selecteer het voordelige pakket.

 • Info
  €69,95
  Bestuurskunde - Bachelor 1

Vakken

Bedrijfseconomie
 • HC & WG Bedrijfseconomie (EBM)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Bedrijfseconomie

  Het vak Bedrijfseconomie geeft inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties.

 • Literatuur Bedrijfseconomie (EBM)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Bedrijfseconomie

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  - Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2015). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, tiende druk, ISBN 978-90-01- 82954-4.

Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming
 • HC & WG Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

  Het vak Beleid 1 gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming.

 • Literatuur Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

  Een overzicht van de literatuur van het vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

  Like onze Facebook-pagina Bestuurskunde in Den Haag (Gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

Beleid 2: Implementatie
 • HC & WG Beleid 2: Implementatie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleid 2: Implementatie

  Tijdens het vak Beleid 2 wordt in eerste instantie nagegaan welke factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daad werkelijk te implementeren. In het tweede deel van het vak worden de moderne benaderingen van effectieve beleidsimplementatie uit de doeken gedaan.

 • Literatuur Beleid 2: Implementatie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Beleid 2: Implementatie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof voor het collegejaar 2017/2018, zowel van het boek als de artikelen.

Beleid 3: Beleidsevaluatie
 • HC Beleid 3: Beleidsevaluatie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Beleid 3: Beleidsevaluatie

  In dit vak wordt er gekeken naar hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert.

Beleidseconomie (EBM)
 • HC & WG Beleidseconomie (EBM)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Beleidseconomie

  Bij dit vak komen verschillende actuele beleidsdossiers op sociaal-economisch terrein aan de orde, zoals hervormingen van het arbeidsmarktbeleid en gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen.

 • Literatuur Beleidseconomie (EBM)

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

Bestuursethiek
 • HC Bestuursethiek

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Bestuursethiek

  The purpose of this course is to examine two approaches for dealing with such moral choices. The first approach is generally known as applied ethics and the second (historically more recent) approach is usually called political ethics.

Economie in Hoofdlijnen (BBO)
 • HC & WG Economie in Hoofdlijnen (BBO)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Economie in Hoofdlijnen

  In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid.

 • Literatuur Economie in Hoofdlijnen (BBO)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Economie in Hoofdlijnen

  Like onze Facebook-pagina Bestuurskunde in Den Haag (Gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

European Union Politics & Policy
 • HC & WG European Union Politics & Policy

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak European Union Politics & Policy

  Dit vak bestudeert de functies van de belangrijkste EU-instituties, de interactie tussen deze instituties tijdens de besluitmakingsprocedures op EU-niveau, nieuwe uitdagingen en huidige problematieken op het gebied van beleid in de Europese Unie.

   

 • Literatuur European Union Politics & Policy

  Een overzicht van de literatuur van het vak European Union Politics & Policy

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  - Cini, M. and Solorzano-Borragan, N.P. (2016) European Union Politics. Oxford: Oxford University Press. 5th edition.

Europese Economische Integratie
 • HC & Q&A Europese Economische Integratie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Europese Economische Integratie
 • Literatuur Europese Economische Integratie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Europese Economische Integratie

  Het doel van dit vak is om de ontwikkelingen en de ambities van de Europese economische integratie te begrijpen en deze te kunnen analyseren.

Financieel Management
 • HC Financieel Management in de Publieke Sector

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Financieel Management in de Publieke Sector

  In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld.

 • Literatuur Financieel Management in de Publieke Sector

  Een overzicht van de literatuur van het vak Financieel Management in de Publieke Sector

  Dit verslag betreft een samenvatting van het boek:

  - T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2012), Financieel management van non-profitorganisaties, 6e druk, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers

Foundations of Social Science and Public Administration
 • HC & WG Foundations of Public Administration

  HERUITGAVE: Dit verslag is een heruitgave van het vak Foundations of Public Administration, wat in het collegejaar 2016-2017 werd

  Dit verslag is een heruitgave van het vak Foundations of Public Administration, wat in het collegejaar 2016-2017 werd gegeven.

 • HC & WG Foundations of Social Science and Public Administration

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Foundations of Social Science and Public Administration
 • Literatuur Foundations of Social Science and Public Administration

  Een overzicht van de literatuur van het vak Foundations of Social Science and Public Administration
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (BBO)
 • HC & WG Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (BBO)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Geschiedenis van het Openbaar Bestuur
 • Literatuur Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

  Like onze Facebook-pagina om dit verslag gratis te ontvangen!
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek
 • HC & WG Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek
International Administration (BBO)
 • HC & WG International Administration (BBO)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak International Administration

  Dit vak behandelt de verschillende vormen van internationale samenwerking en er wordt bediscussieerd hoe de macht en capaciteit per internationale organisatie verschilt om zo transnationale beleidsproblematieken te benaderen.

   

Kwalitatieve Methoden
 • HC & WG Kwalitatieve Methoden

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Kwalitatieve Methoden

  Binnen dit vak staan kwalitatieve methoden en hun methodologische grondslagen centraal.

 • Literatuur Kwalitatieve Methoden

  Een overzicht van de literatuur van het vak Kwalitatieve Methoden

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof voor collegejaar 2017/2018.

Kwantitatieve Methoden
 • HC Kwantitatieve Methoden

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Kwantitatieve Methoden

  Dit vak richt zich op de regressieanalyse van de Ordinary Least Squares (OLS).

 • Literatuur Kwantitatieve Methoden

  Een overzicht van de literatuur van het vak Kwantitatieve Methoden

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  - ‘Multiple Regression: A Primer’ by Paul D. Allison, SAGE Publications (1999).

Macro-economie (EBM)
 • HC & WG Macro-economie (EBM)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Macro-economie

  Dit vak geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie.

 • Literatuur Macro-economie (EBM)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Macro-economie

  Dit literatuurverslag bevat de volgende voorgeschreven studiestof:

  - Moore McDowell, Rodney Thom, Ivan Pastine, Robert Frank and Ben Bernanke, Principles of Economics, European Edition, Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education, meest recente druk

Management & Performance
 • HC & WG Management & Performance

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Management & Performance
 • Literatuur Management & Performance

  Een overzicht van de literatuur van het vak Management & Performance
Micro-economie (EBM)
 • HC & WG Micro-economie (EBM)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Micro-economie
Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap
 • HC & WG Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap.

  LET OP: dit betreft een heruitgave. 

   

 • Literatuur Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap

  Like onze Facebookpagina voor het gratis verslag! Zie meer info voor de link.
Organisatietheorie
 • HC & WG Organisatietheorie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Organisatietheorie

  In de cursus Organisatietheorie maken studenten kennis met de voor de bestuurskunde belangrijkste theorieën over organisaties aan de hand van verschillende teksten van klassieke en hedendaagse auteurs.

 • Literatuur Organisatietheorie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Organisatietheorie

  Like onze Facebook-pagina Bestuurskunde in Den Haag (Gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

Politicologie
 • HC & WG Politicologie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Politicologie

  In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt in de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de politicologie, waarbij vooral wordt ingegaan op de Nederlandse politiek.

 • Literatuur Politicologie

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Politicologie

  Dit verslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  1. Hague, R., M. Harrop and J. McCormick (2016) Comparative Government and Politics: An Introduction, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan (let op: 10e editie), hst 1, 3, en 7-19;

  2. Andeweg, R.B. and G.A. Irwin (2014) Governance and Politics in the Netherlands, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan (let op: 4e editie), hst. 2-8. 

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur
 • HC & WG Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

  This course offers students an introduction to some of the major texts of Western political philosophy.

 • Literatuur Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

  Een overzicht van de literatuur van het vak Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur voor collegejaar 2017/2018.

Public Sector Economics
 • HC & Responsiecollege Public Sector Economics

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Public Sector Economics
 • Literatuur Public Sector Economics

  Een overzicht van de literatuur van het vak Public Sector Economics
Publiek Management
 • HC & WG Publiek Management

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Publiek Management

  In dit vak worden theorieën over organisaties en vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector behandeld.

 • Literatuur Publiek Management

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

Recht (Bestuurskunde)
 • HC Recht

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Recht

  Dit vak biedt de student een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht en het stelsel van rechtsbescherming.

 • Literatuur Recht

  Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  - A. Van Montfort (red.), Hoofdstukken recht voor niet-juristen, nieuwste druk

Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties
 • HC & WG Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties

  De prijs van dit verslag ligt hoger dan wat jullie van SILverslagen gewend zijn. De reden hiervoor is dat het verslag van dusdanige omvang is dat wij genoodzaakt zijn deze prijs te hanteren om zo de kosten te kunnen dekken.

 • Literatuur Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties

  Dit verslag betreft een samenvatting van het boek:

  • Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press.

Sociologie (BBO)
 • HC Sociologie (BBO)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Sociologie

  Dit vak behandelt enkele van de belangrijkste concepten en theorieën van de sociologie.

 • Literatuur Sociologie (BBO)

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

Statistiek
 • HC Statistiek

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Statistiek

  Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens, zoals centrummaten, spreidingsmaten en significantietoetsen.

 • Literatuur Statistiek

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

  Word lid van de Facebookpagina Bestuurskunde in Den Haag (gratis samenvattingen en meer!) voor het gratis verslag!

Wetenschapsfilosofie
 • HC & WG Wetenschapsfilosofie

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Wetenschapsfilosofie

  This course explores some of the central debates in the philosophy of social science.