SILverslagen voor geschiedenis

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Voor de studie geschiedenis biedt SILverslagen zowel hoorcollege- als literatuursamenvattingen aan. Om onze samenvattingen up to date te houden, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers, updaters en schaduwlezers voor alle studiejaren. Schroom dus niet en meld je aan via het interesseformulier op onze site! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf uitprinten. 

Vakken

Geschiedenis van Rusland
 • HC Geschiedenis van Rusland - Deel 1

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Geschiedenis van Rusland
 • HC Geschiedenis van Rusland - Deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Geschiedenis van Rusland

  In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd vanaf de vroegste geschiedenis van Rusland, via de Russische Revolutie van 1917 tot aan het einde van de Sovjetunie in 1991.

Global Connections
 • HC Global Connections - Deel 1

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Global Connections

  In dit vak staan de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën.

 • HC Global Connections - Deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Global Connections

  In dit vak staan de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën.

Grenzen van de Macht
 • HC Grenzen van de Macht - Deel 1

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Grenzen van de Macht
 • HC Grenzen van de Macht - Deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Grenzen van de Macht

  Het college heeft ten doel de studenten inzicht te geven in de wijze waarop vraagstukken van legitimiteit en aanvaarding en contestatie van macht zich in verschillende politieke systemen door de tijd heen manifesteren.

Historiografie en Geschiedfilosofie
 • HC Historiografie en Geschiedfilosofie - Deel 1

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Historiografie en Geschiedfilosofie

  Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen.

 • HC Historiografie en Geschiedfilosofie - Deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Historiografie en Geschiedfilosofie

  Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen.

Wetenschapsfilosofie (Geschiedenis)
 • HC Wetenschapsfilosofie - Deel 1

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Wetenschapsfilosofie
 • HC Wetenschapsfilosofie - Deel 2

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Wetenschapsfilosofie

  Let op: dit betreft een heruitgave. 

  In een reeks van hoorcolleges worden eerste enkele algemene thema’s uit de wetenschapsfilosofie besproken, wordt vervolgens ingegaan op de eigen aard van de geesteswetenschappen, en komen uiteindelijk verschillende stromingen binnen de geesteswetenschappen vanuit filosofisch oogpunt aan bod.