Hoe koop je een verslag?

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

  • HC Global Connections (deel I)

    Historische verbindingen staan centraal, zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën.

    Dit hoorcollege bouwt voort op de algemene kennis van historische ontwikkelingen opgedaan in het eerste jaar. Nu staan echter de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. We stellen ons de vraag hoe een steeds groter en intensiever web van interregionale verbindingen van invloed is geweest op de sociale, economische en culturele geschiedenis van regionale beschavingen en van de wereld in het algemeen.

  • HC Historiografie en geschiedfilosofie (deel I)

    Aan de hand van casestudies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschie

    Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Roşu) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van casestudies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.