Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

 • Info
  €23,95
  Geschiedenis - Bachelor 1 - Pakket Blok 4

  Dit pakket bevat de volgende verslagen:

  • HC Middeleeuwse geschiedenis
  • Literatuur Middeleeuwse geschiedenis 
  • HC & WG Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd
  • Literatuur Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd
  • HC & WG Economische en sociale geschiedenis
  • Literatuur Economische en sociale geschiedenis

Vakken

 • HC & WG Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd (deel II)

  In dit vak komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema.

 • HC & WG Economische en sociale geschiedenis (deel II)

  De sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving

  In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

 • HC Middeleeuwse geschiedenis (deel II)

  Het vak geeft een overzicht van de hoofdlijnen en belangrijkste thema’s van de Europese geschiedenis van de 4de tot de 16de eeuw.

   

  Het hoorcollege geeft een overzicht van de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de Europese geschiedenis van de vierde tot de zestiende eeuw

 • Literatuur Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd (deel II)

  In dit vak komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema

 • Literatuur Economische en Sociale Geschiedenis (deel II)

  De sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving

  In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

 • Literatuur Middeleeuwse geschiedenis (deel II)

  Het vak geeft een overzicht van hoofdlijnen en belangrijke thema’s van de Europese geschiedenis tussen de 4de en 16de eeuw.

  Het vak geeft een overzicht van hoofdlijnen en belangrijke thema’s van de Europese geschiedenis tussen de 4de en 16de eeuw.