SILverslagen voor geschiedenis

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Voor de studie geschiedenis biedt SILverslagen zowel hoorcollege- als literatuursamenvattingen aan. Om onze samenvattingen up to date te houden, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers, updaters en schaduwlezers voor alle studiejaren. Schroom dus niet en meld je aan via het interesseformulier op onze site! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf uitprinten. 

Vakken

Overig
 • HC & WG Algemene geschiedenis van de nieuwe tijd (deel I)

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

 • HC & WG Algemene geschiedenis van de nieuwe tijd (deel II)

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven

 • HC Inleiding Historische Wetenschappen (deel I)

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe?

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen.In de eerste helft van het semester wordt stilgestaan bij het belang van goede historische bronnen en vraagstellingen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de historische methoden en technieken die ons helpen om kennis over het verleden te vergaren.De tweede helft van het semester staat in het teken van de totstandkoming van de moderne geschiedbeoefening. Daarbij bestuderen we hoe verschillende stromingen in de geschiedschrijving op hun eigen manieren met de vraagstellingen, bronnen en methoden uit de eerste helft van het semester zijn omgegaan.

 • HC Inleiding Historische Wetenschappen (deel II)

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe?

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen.In de eerste helft van het semester wordt stilgestaan bij het belang van goede historische bronnen en vraagstellingen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de historische methoden en technieken die ons helpen om kennis over het verleden te vergaren.De tweede helft van het semester staat in het teken van de totstandkoming van de moderne geschiedbeoefening. Daarbij bestuderen we hoe verschillende stromingen in de geschiedschrijving op hun eigen manieren met de vraagstellingen, bronnen en methoden uit de eerste helft van het semester zijn omgegaan

 • HC Oude geschiedenis (deel I)

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

 • HC Oude geschiedenis (deel II)

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

 • HC Vaderlandse geschiedenis (deel I)

  In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis vanaf cira 1500 behandeld en toe

  In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland.

 • HC Vaderlandse geschiedenis (deel II)

  In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis vanaf cira 1500 behandeld