Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC & WG Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd (deel I)

  In dit vak komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema.

 • HC & WG Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd (deel II)

  In dit vak komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema.

 • HC & WG Algemene geschiedenis van de nieuwe tijd (deel I)

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

 • HC & WG Algemene geschiedenis van de nieuwe tijd (deel II)

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven

 • HC & WG Economische en sociale geschiedenis (deel I)

  De sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving

  In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

 • HC & WG Economische en sociale geschiedenis (deel II)

  De sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving

  In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

 • HC Inleiding Historische Wetenschappen (deel I)

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe?

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen.In de eerste helft van het semester wordt stilgestaan bij het belang van goede historische bronnen en vraagstellingen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de historische methoden en technieken die ons helpen om kennis over het verleden te vergaren.De tweede helft van het semester staat in het teken van de totstandkoming van de moderne geschiedbeoefening. Daarbij bestuderen we hoe verschillende stromingen in de geschiedschrijving op hun eigen manieren met de vraagstellingen, bronnen en methoden uit de eerste helft van het semester zijn omgegaan.

 • HC Inleiding Historische Wetenschappen (deel II)

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe?

  Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen.In de eerste helft van het semester wordt stilgestaan bij het belang van goede historische bronnen en vraagstellingen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de historische methoden en technieken die ons helpen om kennis over het verleden te vergaren.De tweede helft van het semester staat in het teken van de totstandkoming van de moderne geschiedbeoefening. Daarbij bestuderen we hoe verschillende stromingen in de geschiedschrijving op hun eigen manieren met de vraagstellingen, bronnen en methoden uit de eerste helft van het semester zijn omgegaan

 • HC Middeleeuwse geschiedenis (deel I)

  Het vak geeft een overzicht van de hoofdlijnen en belangrijkste thema’s van de Europese geschiedenis van de 4de tot de 16de eeuw.

  Het hoorcollege geeft een overzicht van de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de Europese geschiedenis van de vierde tot de zestiende eeuw

 • HC Middeleeuwse geschiedenis (deel II)

  Het vak geeft een overzicht van de hoofdlijnen en belangrijkste thema’s van de Europese geschiedenis van de 4de tot de 16de eeuw.

   

  Het hoorcollege geeft een overzicht van de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de Europese geschiedenis van de vierde tot de zestiende eeuw

 • HC Oude geschiedenis (deel I)

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

 • HC Oude geschiedenis (deel II)

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

  Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid

 • HC Vaderlandse geschiedenis (deel I)

  In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis vanaf cira 1500 behandeld en toe

  In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland.

 • HC Vaderlandse geschiedenis (deel II)

  In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis vanaf cira 1500 behandeld
 • Literatuur Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd (deel I)

  De politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema.

 • Literatuur Algemene geschiedenis van de contemporaine tijd (deel II)

  In dit vak komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde

  In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema

 • Literatuur Economische en sociale geschiedenis (deel I)

  De sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving

  In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

 • Literatuur Economische en Sociale Geschiedenis (deel II)

  De sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving

  In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

 • Literatuur Middeleeuwse Geschiedenis (deel I)

  Het vak geeft een overzicht van hoofdlijnen en belangrijke thema’s van de Europese geschiedenis tussen de 4de en 16de eeuw.
 • Literatuur Middeleeuwse geschiedenis (deel II)

  Het vak geeft een overzicht van hoofdlijnen en belangrijke thema’s van de Europese geschiedenis tussen de 4de en 16de eeuw.

  Het vak geeft een overzicht van hoofdlijnen en belangrijke thema’s van de Europese geschiedenis tussen de 4de en 16de eeuw.