SILverslagen voor Politicologie: Internationale Betrekkingen & Organisaties (IBO)

Alle vakken van de studie IBO worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Economie voor Politicologen
 • Literatuur Economie voor Politicologen

  Een overzicht van de literatuur van het vak Economie voor Politicologen

  Een overzicht van de literatuur. Het volgende boek wordt besproken:

  Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell, Sean M. Flynn, and Randy R. Grant (2014), Essentials of Economics, 3e druk

  S.L. Brue, C.R Mc Connell & S.M. Flynn

  (2014)

  ,

  Essentials of Economics

  (3rd

  Edition)

   

   

  S.L. Brue, C.R Mc Connell & S.M. Flynn

  (2014)

  ,

  Essentials of Economics

  (3rd

  Edition)

  S.L. Brue, C.R Mc Connell & S.M. Flynn

  (2014)

  ,

  Essentials of Economics

  (3rd

  Edition)

  S.L. Brue, C.R Mc Connell & S.M. Flynn

  (2014)

  ,

  Essentials of Economics

  (3rd

  Edition)

  S.L. Brue, C.R Mc Connell & S.M. Flynn

  (2014)

  ,

  Essentials of Economics

  (3rd

  Edition)

Europese Geschiedenis
 • HC Europese Geschiedenis (Heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Europese Geschiedenis

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Europese Geschiedenis 

  Een dieper inzicht verwerven in de pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Hierbij wordt de focus gericht op de wisselwerking tussen veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur (1789-1989).

Inleiding Internationale Organisaties
 • HC Inleiding Internationale Organisaties

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak IIO

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Internationale Organisaties 

  In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

 • Literatuur Inleiding Internationale Organisaties (Heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak IIO

  Een overzicht van de literatuur van het vak IIO. In deze verslagen wordt, naast losse artikelen, het volgende boek besproken:
  Hurd, I. (2014). International Organizations. Politics, Law, Practice (2e druk)

Inleiding Vergelijkende Politicologie
 • Literatuur Inleiding Vergelijkende Politicologie

  Een overzicht van de literatuur van het vak IVP

  Een overzicht van de literatuur van IVP. Het volgende boek wordt behandeld: 

  Rod Hague, Martin Harrop and John McComick (2016) Comparative Government and Politics: An Introduction 

Nationale Politiek I
 • HC Nationale Politiek

  Dit verslag bevat samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Nationale Politiek

  Dit verslag bevat samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Nationale Politiek.

   Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

 • Literatuur Nationale Politiek

  Een overzicht van de literatuur van het vak Nationale Politiek

  Een overzicht van de literatuur van het vak Nationale Politiek.

  De volgende literatuur wordt samengevat in dit verslag: 

  • R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2014 (4e druk)
    
  • Andreas Kinneging (1995), Rechtsstaat en constitutie. In J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde (p. 27-39). Deventer.
    
  • Margo Trappenburg (1995), Democratie. In J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde (p. 41-60). Deventer.
    
  • Kris Deschouwer (2014), Politieke partijen in ontwikkeling: kansen en bedreigingen. In S. de Lange et al (red.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (p. 19-29). Den Haag, Raad voor het Openbaar Bestuur.
    
  • Gerrit Voerman (2014), Kandidaatstelling op landelijk niveau. In S. de Lange et al (red.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (p. 45-62). Den Haag, Raad voor het Openbaar Bestuur. 
    
  • Philip van Praag (2006), Politiek en Media. In U. Becker & Ph Van Praag (red.), Politicologie: Basisthema’s & Nederlandse Politiek. Apeldoorn.
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek
 • HC Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

  Dit verslag bevat samenvattingen van de hoorcolleges van het vak OVIP

  Dit verslag bevat samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek. 

  Dit vak biedt een overzicht van debatten over het concept ontwikkeling, ontwikkelingstheorieën en ontwikkelingsbeleid. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, zoals de gevolgen van globalisering voor ontwikkelingslanden, de relatie tussen ontwikkeling en democratie en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

 • Literatuur Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

  Een overzicht van de literatuur van het vak OVIP

  Een overzicht van de literatuur van het vak OVIP. In de verslagen worden de voorgeschreven artikelen besproken en het boek: 

  Ezrow, N., Frantz, E. & Kendall-Taylor, A.  (2016). Development and the State in the 21st Century. London: Pallgrave

Statistiek I
 • Literatuur Statistiek I

  Een overzicht van de literatuur van het vak Statistiek I (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Statistiek I.

  In de verslagen wordt, in het Nederlands, de literatuur behandeld uit: Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th edition). 

Statistiek II
 • Literatuur Statistiek II

  Een overzicht van de literatuur van het vak Statistiek II

  Een overzicht van de literatuur van het vak Statistiek II. Het volgende boek wordt behandeld:

  Field, Andy (2018) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (5e editie). London: Sage

Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels
 • Literatuur Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels (Heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Literatuur Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels (Heruitgave)

  Dit verslag bevat samenvattingen van de literatuur van het vak Vergelijkende Analyse van Politieke Stelstels.

  De volgende literatuur wordt samengevat in dit verslag: 

  O’Neill, P.H., Fields, K., & Share, D. (2015). Cases in Comparative Politics (5th edition). New York: W.W. Norton & Company. 

  De hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 8 en 13 worden samengevat in de verslagen.