Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC & WG Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (BBO)

  Inleiding tot de totstandkoming van overheidsbeleid

  Dit vak focust zich op de beleidscyclus en met name op de eerste drie fasen van deze cyclus, namelijk agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. 

 • HC & WG Economie in Hoofdlijnen (BBO)

  Een inleiding van de economische theorie

  Naast de hoofdlijnen van de economische theorie wordt de betekenis hiervan voor het economisch beleid ook behandeld. Hierbij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld de economische groei en hoe de overheid hier invloed op kan uitoefenen.

 • HC & WG Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (BBO)

  De geschiedenis van het ontstaan, de groei en de verandering van bestuurskundige elementen

  In dit vak wordt er aandacht besteed aan het ontstaan, de groei en de verandering van de elementen van het Nederlandse openbaar bestuur om bestuurlijke ontwikkelingen in het verleden, heden en de toekomst te begrijpen. Daarnaast wordt de bestuursgeschiedenis op een wetenschappelijke wijze behandeld in samenhang met de studie Bestuurskunde. 

 • HC & WG Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (BBO)

  Een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek

  In dit vak wordt er aandacht besteed aan de methoden van onderzoek en het onderzoeksproces, waaronder het formuleren van onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, de onderzoeksethiek en het gebruik van theorie.

 • HC & WG Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (BBO)

  Een kennismaking met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap

  In dit vak zal de wetenschap van het openbaar bestuur aan bod komen. Zo zal er aandacht worden besteed aan hoe het openbaar bestuur in Nederland en Europa eruit ziet en hoe het functioneert. Hiernaast komen ook normatieve vraagstukken aan bod, wat verstaan wij onder 'goed' openbaar bestuur?

 • HC & WG Organisatietheorie (BBO)

  Een kennismaking met de belangrijkste theorieën over organisaties

  Dit vak legt de nadruk op de belangrijkste theorieën over organisaties om aan de hand daarvan in te gaan op de betekenis voor de analyse van publieke organisaties. 

 • HC & WG Politicologie (BBO)

  Een inleiding tot de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de Nederlandse politiek
 • HC & WG Publiek Management (BBO)

  Theorie van organisaties in de publieke sector

  In dit vak wordt er aandacht besteed aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector en de organisatie van het ambtelijk apparaat.

 • HC & WG Recht (BBO)

  Een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde
 • HC & WG Sociologie (BBO)

  Een inleiding tot de belangrijkste sociologische concepten en theorieën

  Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Op deze manier kunnen we de samenleving beter begrijpen en hier op inspelen.

 • HC & WG Statistiek (BBO)

  Een inleiding tot statistische basisvaardigheden

  Dit vak bevat een inleiding tot de basistechnieken om gegevens te beschrijven, associatiematen en significantietoetsen. Dit helpt de student bij het uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden.

 • Literatuur Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (BBO)

  Een inleiding tot de vorming van overheidsbeleid

  In het vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming zal er aandacht worden besteed aan de manier waarop beleid wordt gevormd aan de hand van verscheidene beleidsvormingsmodellen.

 • Literatuur Economie in Hoofdlijnen (BBO)

  Een inleiding tot de economische theorie

  Bij dit vak wordt er ingegaan op de kernbegrippen van de economische theorie en wordt er aandacht besteed aan het gedrag van consumenten en producenten en de werking van de markt.

 • Literatuur Geschiedenis van OB (BBO)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Geschiedenis van het Openbaar Bestuur.
 • Literatuur OBBW (BBO)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap.
 • Literatuur Organisatietheorie (BBO)

  Dit verslag omvat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Organisatietheorie.

  LET OP: dit  verslag betreft een heruitgave.

 • Literatuur Publiek Management (BBO)

  Theorie over organisaties in de publieke sector

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van het volgende boek:

  - Peters, B.G (2010), The Politics of Bureaucracy, London: Routledge (zesde druk) 

  - en daarbij ook de voorgeschreven artikelen.

   

 • Literatuur Recht (BBO)

  Een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde
 • Literatuur Sociologie (BBO)

  Een inleiding tot de belangrijkste sociologische concepten en theorieën

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven studiestof.

 • Literatuur Statistiek (BBO)

  Een samenvatting van het vak Statistiek

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van het volgende boek:

  - J. F. Healey (2015). Statistics; A Tool for Social Research (10th revised ed.), Cengage Learning, Inc. ISBN-13: 9781285458854 / ISBN-10: 1285458850