SILverslagen Psychologie

NL: Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok. Eenmaal verslagen gekocht? Dan kun je iedere maandag vanaf week 2 een up-to-date verslag van de week daarvoor verwachten! Geen reden om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SILverslagen en je kunt meteen beginnen met studeren! Momenteel geven wij voor psychologie nieuw geschreven literatuursamenvattingen uit, maar we hebben daarnaast ook een groot aanbod aan heruitgaven van collegeverslagen van vorig jaar. De praktijk leert dat de colleges inhoudelijk niet sterk veranderen. 

Wij zijn nog altijd op zoek naar mensen die graag voor ons aan de gang willen als literatuurschrijver of schaduwlezer! Wil jij studeren en tegelijk geld verdienen? Vul dan snel het interesseformulier in! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen! Wij streven ernaar al onze verslagen in het Engels uit te geven, maar sommige verslagen zijn in het Nederlands. Check dus goed bij de info in welke taal dit verslag is. 

Vragen? Vul dit formulier in of stuur een mailtje naar rutger@silverslagen.nl

EN: Please select your study year and the correct block you are in. Our available summaries will be listed below. When you click on 'Bestellen', a pop-up screen will show up and you need to click once more on 'Bestellen'. Then you need to go to your shoppingcart in the right corner. Click on 'Naar volgende stap' and fill in your details. After you filled in eveything, you can click ones more on 'Volgende stap'. In the next screen you can click on 'Betalen'. After you have finalised your purchase, please click on 'studeren' and you will see your purchased summaries listed there. Every week (on monday) we will upload the summaries for the previous week; so you can start studying early on!

We are always looking for students who are willing to write summaries for us! Do you want to study and earn money at the same time? Please fill in this form!

Please be aware: your summaries will be available until July. Afterwards, we have to remove the summaries from our website to prepare for next year. You can always print our your summaries. Since this year, SILverslagen has started writing psychology summaries in English. However, all the 'heruitgaven' are in Dutch. In case of doubt, please let us know (see below). 

Any questions? Please fill in this form or send an email to rutger@silverslagen.nl 

Vakken

Overig
 • HC Artificial Intelligence and Neurocognition

 • HC Consciousness

  Studenten verwerven een breed begrip van de klassieke en moderne theorieën over bewustzijn.

  Consciousness is one of the most colourful concepts in science. Although it is still difficult to say what it actually is (the philosophical question), progress has been made in understanding how it works (the psychological question). The lectures cover theories and findings on the function and malfunction of consciousness, and address issues such as whether free will is an illusion, whether animals and robots are conscious, how conscious processes are neurally generated, and how drugs, dreams and meditation affect the conscious experience. The topics covered in the work group sessions relate to aspects, sub-functions or applications of consciousness, and focus on controversies that students then discuss in an academic paper (work group assignments). The purpose of the work group sessions is to guide students through the written assignment.

 • HC Developmental Psychopathology

  The course focuses on the origins and development of a range of problems in childhood and adolescence.

  The course focuses on the origins and development of a range of problems in childhood and adolescence (e.g. anxiety, depression, behavioural problems,intellectual desability, autism) taking the developmental psychopathology perspective as a theoretical framework. This framework provides a broad and developmentally orientated approach to understanding problems across the lifespan. It emphasises the relationship between normality and pathology, the complex interplay of multiple risk and protective factors, and developmental pathways such as continuity and change. Knowledge of the origin and development of problems experienced by young people is essential in the development of interventions to prevent and treat such problems. While this course does not focus on the treatment of problems experienced by young people, the final workgroup draws on students’ accruing knowledge of risk and protective factors to develop a preventive intervention.

 • HC Groepsdynamica

  Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen.

  Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan de schrijfvaardigheid van de student.

 • HC Psychodiagnostiek

  Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen.

  Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan diagnostisch onderzoek naar intelligentie & persoonlijkheid, neuropsychologie, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties. In de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten. Theoretische kennis opgedaan uit colleges en de verplichte literatuur wordt tijdens de werkgroepen in de praktijk gebracht, waarbij het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging centraal staan.

 • HC Psychometrie

  Centraal staat het verkrijgen van kennis van de kernbegrippen van de klassieke en moderne testtheorie.

  Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Inleiding psychometrie;
  • Schaling en normering;
  • Betrouwbaarheid;
  • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;
  • Itemresponstheorie;
  • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;
  • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten; en
  • Rapportage van psychometrisch onderzoek.
 • HC Stress, Gezondheid en Ziekte

  De cursus behandelt psychologische en biologische stressmodellen.

  De cursus behandelt psychologische en biologische stressmodellen, de ingrijpende invloed van emoties op het lichaam, de evolutionaire oorsprong van de stressrespons, en stress als oorzaak van somatische ziekten en klachten. Aan bod komen ook diverse soorten stressoren, waaronder ingrijpende levensgebeurtenissen, werkstress, dagelijkse problemen, de fenomenen piekeren en onbewuste stress, en het risico op somatische ziekte van angst en depressie.