SILverslagen Psychologie

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok. Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Alle psychologie verslagen zijn nu flink in prijs gedaald! Voor slechts €1,- krijg je de beste hoorcollege verslagen! De hoorcollegeverslagen zijn de verslagen van afgelopen collegejaar (2016/2017), er kunnen dus kleine veranderingen zijn geweest die niet in het verslag staan. De literatuur is daarentegen wel up to date! Het meerendeel van de literatuurverslagen wordt in het Engels uitgegeven.

Wij zijn nog altijd op zoek naar mensen die graag voor ons aan de gang willen als literatuurschrijver of schaduwlezer! Wil jij studeren en tegelijk geld verdienen? Vul dan snel het interesseformulier in! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen! 

English:

First of all, welcome to SILverslagen! This is the best place for up to date summaries of the courses of Leiden University. When you click on 'Bestellen', a pop-up screen will show up and you need to click ones more on 'Bestellen'. Then you need to go to your shoppingcart in the right corner. Click on 'Naar volgende stap' and fill in your details. After you filled in eveything, you can click ones more on 'Volgende stap'. In the next screen you can click on 'Betalen'. 

Every monday there will be an update in your account, with new up to date summaries. Please note that all of the 'heruitgaven' are fully in Dutch. The literature summaries from this year are all in English, except Clinical Child and Adolescent Psychology. The summaries will remain available untill the end of July  

Any questions? Mail to voorzitter@silverslagen.nl

Vakken

 • HC Artificial Intelligence and Neurocognition

 • HC Consciousness

  Studenten verwerven een breed begrip van de klassieke en moderne theorieën over bewustzijn.

  Consciousness is one of the most colourful concepts in science. Although it is still difficult to say what it actually is (the philosophical question), progress has been made in understanding how it works (the psychological question). The lectures cover theories and findings on the function and malfunction of consciousness, and address issues such as whether free will is an illusion, whether animals and robots are conscious, how conscious processes are neurally generated, and how drugs, dreams and meditation affect the conscious experience. The topics covered in the work group sessions relate to aspects, sub-functions or applications of consciousness, and focus on controversies that students then discuss in an academic paper (work group assignments). The purpose of the work group sessions is to guide students through the written assignment.

 • HC Developmental Psychopathology

  The course focuses on the origins and development of a range of problems in childhood and adolescence.

  The course focuses on the origins and development of a range of problems in childhood and adolescence (e.g. anxiety, depression, behavioural problems,intellectual desability, autism) taking the developmental psychopathology perspective as a theoretical framework. This framework provides a broad and developmentally orientated approach to understanding problems across the lifespan. It emphasises the relationship between normality and pathology, the complex interplay of multiple risk and protective factors, and developmental pathways such as continuity and change. Knowledge of the origin and development of problems experienced by young people is essential in the development of interventions to prevent and treat such problems. While this course does not focus on the treatment of problems experienced by young people, the final workgroup draws on students’ accruing knowledge of risk and protective factors to develop a preventive intervention.

 • HC Groepsdynamica

  Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen.

  Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan de schrijfvaardigheid van de student.

 • HC Psychodiagnostiek

  Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen.

  Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan diagnostisch onderzoek naar intelligentie & persoonlijkheid, neuropsychologie, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties. In de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten. Theoretische kennis opgedaan uit colleges en de verplichte literatuur wordt tijdens de werkgroepen in de praktijk gebracht, waarbij het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging centraal staan.

 • HC Psychometrie

  Centraal staat het verkrijgen van kennis van de kernbegrippen van de klassieke en moderne testtheorie.

  Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Inleiding psychometrie;
  • Schaling en normering;
  • Betrouwbaarheid;
  • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;
  • Itemresponstheorie;
  • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;
  • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten; en
  • Rapportage van psychometrisch onderzoek.
 • HC Stress, Gezondheid en Ziekte

  De cursus behandelt psychologische en biologische stressmodellen.

  De cursus behandelt psychologische en biologische stressmodellen, de ingrijpende invloed van emoties op het lichaam, de evolutionaire oorsprong van de stressrespons, en stress als oorzaak van somatische ziekten en klachten. Aan bod komen ook diverse soorten stressoren, waaronder ingrijpende levensgebeurtenissen, werkstress, dagelijkse problemen, de fenomenen piekeren en onbewuste stress, en het risico op somatische ziekte van angst en depressie.