Psychologie

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok. 

Alle psychologie verslagen zijn nu flink in prijs gedaald! Voor slechts €1,- krijg je de beste hoorcollege verslagen! De hoorcollegeverslagen zijn de verslagen van afgelopen collegejaar (2016/2017), er kunnen dus kleine veranderingen zijn geweest die niet in het verslag staan. De literatuur is daarentegen wel up to date! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald.

Vakken

 • HC + WG Ontwikkelings en onderwijspsychologie

  De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en

  Een overzicht van de inhoud:

  • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie
  • aanleg versus omgevingsinvloeden
  • prenatale ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling, intelligentie en schoolprestaties
  • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
  • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.
 • HC Clinical Psychology

 • HC Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

  De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)exper

  De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

 • HC Sociale en organisatie psychologie

  In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedragingen (of ons

  In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)
  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)
  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).