SILverslagen Psychologie

NL: Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok. Eenmaal verslagen gekocht? Dan kun je iedere maandag vanaf week 2 een up-to-date verslag van de week daarvoor verwachten! Geen reden om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SILverslagen en je kunt meteen beginnen met studeren! Momenteel geven wij voor psychologie nieuw geschreven literatuursamenvattingen uit, maar we hebben daarnaast ook een groot aanbod aan heruitgaven van collegeverslagen van vorig jaar. De praktijk leert dat de colleges inhoudelijk niet sterk veranderen. 

Wij zijn nog altijd op zoek naar mensen die graag voor ons aan de gang willen als literatuurschrijver of schaduwlezer! Wil jij studeren en tegelijk geld verdienen? Vul dan snel het interesseformulier in! 

Let op: je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen! Wij streven ernaar al onze verslagen in het Engels uit te geven, maar sommige verslagen zijn in het Nederlands. Check dus goed bij de info in welke taal dit verslag is. 

Vragen? Vul dit formulier in of stuur een mailtje naar rutger@silverslagen.nl

EN: Please select your study year and the correct block you are in. Our available summaries will be listed below. When you click on 'Bestellen', a pop-up screen will show up and you need to click once more on 'Bestellen'. Then you need to go to your shoppingcart in the right corner. Click on 'Naar volgende stap' and fill in your details. After you filled in eveything, you can click ones more on 'Volgende stap'. In the next screen you can click on 'Betalen'. After you have finalised your purchase, please click on 'studeren' and you will see your purchased summaries listed there. Every week (on monday) we will upload the summaries for the previous week; so you can start studying early on!

We are always looking for students who are willing to write summaries for us! Do you want to study and earn money at the same time? Please fill in this form!

Please be aware: your summaries will be available until July. Afterwards, we have to remove the summaries from our website to prepare for next year. You can always print our your summaries. Since this year, SILverslagen has started writing psychology summaries in English. However, all the 'heruitgaven' are in Dutch. In case of doubt, please let us know (see below). 

Any questions? Please fill in this form or send an email to rutger@silverslagen.nl 

Vakken

Inleiding Methoden en Technieken
 • HC Inleiding Methoden en Technieken (Heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Methoden en Technieken

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Methoden en Technieken. 

  De cursus behandelt onder andere: empirisch redeneren, het opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, het kiezen van dataverzamelingsmethoden, het vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit, het omgaan met beschrijvende statistiek, de standaard normale verdeling, samenhang tussen variabelen, experimentele controle, onderzoeksontwerpen, en het beschrijven en verklaren van variantie.

 • Literature Introduction to Research Methods and Statistics

  Summaries of the literature of the course Introduction to Research Methods and Statistics/ Een overzicht van de voorgeschreven lit

  Summaries of the literature of the course Introduction to Research Methods and Statistics /Een overzicht van de voorgeschreven literatuur van het vak Inleiding Methoden en Technieken.

  This summary contains a summary of the following prescribed literature: /Dit verslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  • Leary, M.L. (2012) Introduction to Behavioral Research Methods (6th edition). Boston: Pearson.
  (Ch. 1-7, 9, 10, 13, and 14) 
  • Howell, D.C. (2014). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning. (Ch. 1-3, and 9) 
  • Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual (6th edition). Berkshire: McGraw-Hill. (Ch. 1-8 and 11) 

Inleiding Psychologie
 • HC Inleiding Psychologie (Heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Psychologie

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Psychologie.

  In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het vakgebied van de psychologie gegeven.

 • Literatuur Inleiding Psychologie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Inleiding Psychologie

  Een overzicht van de literatuur van het vak Inleiding Psychologie

  De volgende literatuur wordt samengevat in dit verslag: 

  Gray, P. & Bjorklund, D.F. (2018), Psychology (8th ed.). New York: Worth Publishers

 • WG Inleiding Psychologie

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Inleiding Psychologie

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Inleiding Psychologie.

  In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het vakgebied van de psychologie gegeven.

Psychometrie
 • Literature Psychometrics

  Summaries of the literature in the course Psychometrie

  Summaries of the literature in the course Psychometrie 

  This summary contains a summary of the following prescribed literature:

  Furr, R.M. (2018). Psychometrics: An introduction. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.