SILverslagen voor Rechtsgeleerdheid (Bachelor 1, 2, 3 & Master)

Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en het semester. De vakken die dan op deze pagina verschijnen behoren tot dat blok. 


Let op: In verband met een overgangsjaar heeft SIL besloten in het collegejaar 2022/2023 geen geactualiseerde verslagen van hoorcolleges, literatuur en werkgroepen aan te bieden. De samenvattingen die momenteel online staan betreffen dus samenvattingen van een oud collegejaar. Houd onze website in de gaten voor updates omtrent onze toekomstplannen.

Vakken

Arbeidsrecht
 • Arrestenbundel Arbeidsrecht

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Arbeidsrecht met casussen uit het collegejaar 2021-2022
 • HC Arbeidsrecht

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Arbeidsrecht uit het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Arbeidsrecht

  Dit betreft de literatuur van het vak Arbeidsrecht van de voorgeschreven stof uit het jaar 2021-2022.
 • WG Arbeidsrecht

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Arbeidsrecht uit het collegejaar 2021-2022.
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat
 • Arresten Bundel - Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

  Dit betreft de samenvattingen van de jurisprudentie van dit vak met casussen uit collegejaar 2021-2022 (bevat weken 3, 4, 5 en 6)
 • HC Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak uit het collegejaar 2021-2022.
 • LIT Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak van de voorgeschreven stof in collegejaar 2021-2022.
 • WG Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak uit het collegejaar 2021-2022.
Belastingrecht
 • HC Belastingrecht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak uit het collegejaar 2020-2021.
 • LIT Belastingrecht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de voorgeschreven literatuur van dit vak in het collegejaar 2020-2021.
 • WG Belastingrecht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak uit het collegejaar 2020-2021.
Bestuursprocesrecht
 • Arrestenbundel Bestuursprocesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Bestuursprocesrecht, met casussen gebruikt in het collegejaar 2021-2022. .
 • HC Bestuursprocesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van Bestuursprocesrecht van het collegejaar 2021-2022 (heruitgave!).
 • Literatuur Bestuursprocesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak van de voorgeschreven stof in collegejaar 2021-2022.
 • WG Bestuursprocesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van dit vak van het collegejaar 2021-2022 (heruitgave!)
Bestuursrecht
 • Arrestenbundel Bestuursrecht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Bestuursrecht, met casussen uit het collegejaar 2021-2022
 • HC Bestuursrecht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Bestuursrecht van het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Bestuursrecht (heruitgave)

  Dit betreft de literatuur van het van Bestuursrecht, van de voorgeschreven stof voor het collegejaar 2021-2022.
 • WG Bestuursrecht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Bestuursrecht van het collegejaar 2021-2022.
Burgerlijk Procesrecht
 • Arrestenbundel Burgerlijk Procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Burgerlijk Procesrecht, met casussen uit het collegejaar 2021-2022.
 • HC Burgerlijk procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Burgerlijk procesrecht, voor het collegejaar 2021-2022
 • Literatuur Burgerlijk Procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de literatuur van het vak Burgerlijk Procesrecht, van de voorgeschreven stof in collegejaar 2021-2022.
 • WG Burgerlijk Procesrecht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Burgerlijk Procesrecht, van het collegejaar 2021-2022.
Europees Recht
 • Arrestenbundel Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Europees Recht, van casussen behandeld in collegejaar 2021-2022.
 • HC Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Europees recht, uit het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de literatuur van het vak Europees Recht, van de voorgeschreven stof in 2021-2022
 • WG Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Europees recht, voor het collegejaar 2021-2022.
Goederenrecht
 • Arrestenbundel Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de arrestenbundel van het vak Goederenrecht, van casussen uit collegejaar 2021-2022.
 • HC Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Goederenrecht, van het collegejaar 2021-2022
 • Literatuur Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de literatuur van het vak Goederenrecht, van de voorgeschreven stof in 2021-2022.
 • WG Goederenrecht (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Goederenrecht, van het collegejaar 2021-2022.
Inleiding Bestuursrecht
 • Arresten Bundel - Inleiding Bestuursrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de jurisprudentie van dit vak.
 • HC Inleiding Bestuursrecht

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak.
 • LIT Inleiding Bestuursrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
 • WG Inleiding Bestuursrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak.
Inleiding Burgerlijk Recht
 • Arresten Bundel - Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2021-2022
 • Arresten Bundel - Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2020-2021!
 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2021-2022
 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2020-2021!
 • LIT Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2021-2022!
 • LIT Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2020-2021!
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1 (Heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2020-2021!
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2 (heruitgave)

  Let op: dit is een heruitgave uit het collegejaar 2020-2021!
Inleiding Europees Recht
 • Arresten Bundel - Inleiding Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de jurisprudentie van dit vak met casussen uit collegejaar 2020-2021
 • HC Inleiding Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak uit het collegejaar 2020-2021.
 • LIT Inleiding Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak van de voorgeschreven stof in collegejaar 2020-2021.
 • WG Inleiding Europees Recht (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak uit het collegejaar 2020-2021.
Inleiding Internationaal Publiekrecht
 • HC Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak.
 • LIT Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
 • WG Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak.
Inleiding Recht
 • HC Inleiding Recht

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak.
 • LIT Inleiding Recht

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
 • WG Inleiding Recht

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak.
Inleiding Strafrecht
 • Arresten Bundel - Inleiding Strafrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de jurisprudentie van dit vak.
 • HC Inleiding Strafrecht

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak.
 • LIT Inleiding Strafrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
 • WG Inleiding Strafrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak.
Materieel Strafrecht
 • HC Materieel Strafrecht (deel 1)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Materieel Strafrecht (deel 1).
 • HC Materieel Strafrecht (deel 2)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van Materieel Strafrecht (deel 2).
 • Literatuur Materieel Strafrecht (deel 1)

  Dit betreft de literatuurverslagen van het vak Materieel Strafrecht.
 • Literatuur Materieel Strafrecht (deel 2)

  Dit betreft de literatuurverslagen van het vak Materieel Strafrecht (deel 2).
 • WG Materieel Strafrecht (deel 1)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Materieel Strafrecht Deel 1.
 • WG Materieel Strafrecht (deel 2)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Materieel Strafrecht (deel 2).
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap
 • HC Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak.
 • LIT Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
 • WG Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak.
Onderneming & Recht
 • HC Onderneming & Recht (Deel 1)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Onderneming & Recht (deel 1).
 • HC Onderneming & Recht (deel 2)

  Dit betreft de hoorcollegeverslagen van het vak Onderneming & Recht (deel 2).
 • Literatuur Onderneming & Recht (deel 1)

  Dit betreft de literatuur van het vak Onderneming & Recht (deel 1).
 • WG Onderneming & Recht (deel 1)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Onderneming & Recht (deel 1).
 • WG Onderneming & Recht (deel 2)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Onderneming & Recht (deel 2).
Onderneming en Recht - Deel II
 • Literatuur Onderneming & Recht (deel 2)

  Dit betreft de literatuur van Onderneming en Recht (deel 2).
Public International Law
 • HC Public International Law

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Public International Law..
 • Literature Public International Law

  HERUITGAVE: Dit betreft de literatuurverslagen van het vak Public International Law van de voorgeschreven stof van 2021/2022
 • WG Public International Law

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Public International Law.
Rechtseconomie
 • HC Rechtseconomie

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Rechtseconomie.
 • Literatuur Rechtseconomie

  Dit betreft de literatuur van het vak Rechtseconomie.
 • WG Rechtseconomie

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Rechtseconomie.
Rechtsfilosofie I
 • HC Rechtsfilosofie I

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Rechtsfilosofie.
Romeins Recht
 • HC Romeins Recht

  Dit betreft de samenvattingen van alle hoorcolleges van dit vak.
 • LIT Romeins Recht

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
 • WG Romeins Recht

  Dit betreft de samenvattingen van de werkgroepen van dit vak.
Staatsrecht
 • HC Staatsrecht

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Staatsrecht.
 • Literatuur Staatsrecht

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak.
Strafprocesrecht
 • HC Strafprocesrecht (deel 1) (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Strafprocesrecht (deel1) (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak van de voorgeschreven stof van 2021-2022.
 • WG Strafprocesrecht (deel 1) (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van dit vak van het collegejaar 2021-2022 (heruitgave)
Strafprocesrecht - Deel II
 • HC Strafprocesrecht (deel 2) (heruitgave)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het collegejaar 2021-2022.
 • Literatuur Strafprocesrecht (deel 2) (heruitgave)

  Dit betreft de samenvattingen van de literatuur van dit vak van de voorgeschreven stof van 2021-2022.
 • WG Strafprocesrecht (deel 2) (heruitgave)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van dit vak van het collegejaar 2021-2022 (heruitgave)
Verbintenissenrecht
 • Literatuur Verbintenissenrecht (deel 2)

  Dit betreft een samenvatting van de literatuurverslagen van het vak Verbintenissenrecht Deel 2.
 • HC Verbintenissenrecht (deel 1)

  Dit betreft de hoorcollegeverslagen van het vak Verbintenissenrecht Deel 1.
 • HC Verbintenissenrecht (deel 2)

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Verbintenissenrecht Deel 2.
 • Literatuur Verbintenissenrecht (deel 1)

  Dit betreft de literatuurverslagen van het vak Verbintenissenrecht Deel 1.
 • WG Verbintenissenrecht (deel 1)

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Verbintenissenrecht Deel 1.
 • WG Verbintenissenrecht (deel 2)

  Dit betreft een samenvatting van de werkgroepen van het vak Verbintenissenrecht Deel 2.
Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht
 • HC Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

  Dit betreft de hoorcollege verslagen van het vak Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht.
 • Literatuur Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

  Dit betreft de literatuurverslagen van het vak Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht.
 • WG Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

  Dit betreft de werkgroep verslagen van het vak Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht.