SILverslagen voor rechtsgeleerdheid 

Alle vakken van de studie Rechten worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen, wat logisch is aangezien Leiden de stad van het Recht is. Vanwege het grote aantal rechtenstudenten, kunnen wij de kwaliteit van onze verslagen goed waarborgen. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok.  

Je kunt onze verslagen zowel los kopen, als in een pakket. Een jaarpakket is het voordeligst en omvat alle verslagen van het gehele college jaar (HC, WG en Literatuur). Een semesterpakket bevat alle verslagen voor het eerste semester (blok 1 en 2). Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Arbeidsrecht
 • HC Arbeidsrecht

  Het vak Arbeidsrecht geeft de student een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.
 • Literatuur Arbeidsrecht

  Samenvattingen van de voorgeschreven literatuur van het vak Arbeidsrecht (heruitgave)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2017 (11e druk).
 • WG Arbeidsrecht

  Samenvattingen van de werkgroepen van het vak Arbeidsrecht 2017/2018
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat
 • HC Beginselen v/d Democratische Rechtsstaat

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Beginselen vd Democratische Rechtsstaat van 2017/2018
 • Literatuur Beginselen vd Democratische Rechtsstaat

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Beginselen vd Democratische Rechtsstaat van 2017/2018

  Deze verslagen zijn samenvattingen van de voorgeschreven studiestof van het vak Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 2017/2018. De studiestof is: Staatsrecht (A.W. Heringa, J. van der Velde, L. Verhey en W. van der Woude).

 • Oefenpakket Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

  Dit verslag bevat een oefententamen en verschillende oefenopgaven van dit vak.
 • WG Beginselen v/d Democratische Rechtsstaat

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Beginselen vd Democratische Rechtsstaat van 2017/2018
Belastingrecht
 • HC Belastingrecht

  Een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht: de opzet van het Nederlandse belastingstelsel, een aantal belan
 • HC Belastingrecht + Bezorging

  Hiermee heb je het verslag digitaal en wordt het verslag vanaf week 5 thuisbezorgd.

  Voorwaarden bezoring:

  - Vanaf week 5

  ....

   

 • Literatuur Belastingrecht

 • WG Belastingrecht

  Een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht: de opzet van het Nederlandse belastingstelsel, een aantal belan
Bestuursprocesrecht
 • HC Bestuursprocesrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Bestuursprocesrecht 2017/2018.
 • Literatuur Bestuursprocesrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Bestuursprocesrecht (heruitgave).

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2016 (6e druk). 

 • WG Bestuursprocesrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Bestuursprocesrecht 2017/2018.
Bestuursrecht
 • HC Bestuursrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Bestuursrecht 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • Literatuur Bestuursrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Bestuursrecht 2017/2018.

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 1. Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2016 (5e druk);
  • Literatuurreader.
 • WG Bestuursrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkcolleges van Bestuursrecht 2017/2018.
Burgerlijk Procesrecht
 • HC Burgerlijk Procesrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Burgerlijk Procesrecht 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • Literatuur Burgerlijk Procesrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Burgerlijk Procesrecht 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer, 2017 (6e druk). 

 • WG Burgerlijk Procesrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Burgerlijk Procesrecht 2017/2018.
Business Analytics
 • HC & WG Business Analytics (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Business Analytics (heruitgave)

  Deze cursus geeft een inleiding op het gebied business analytics vanuit een bedrijfswetenschappelijk perspectief.

 • Literatuur Business Analytics

  Een overzicht van de literatuur van het vak Business Analytics (heruitgave)

  Dit literatuurverslag bevat een samenvatting van de volgende voorgeschreven studiestof:

  Reader: Business Analytics

Entrepreneurial Finance
 • HC Entrepreneurial Finance (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Entrepreneurial Finance

  Entrepreneurial Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen door een onderneming. Dit vak is bedoeld om inzicht te verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een onderneming.

 • Literatuur Entrepreneurial Finance (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Entrepreneurial Finance (heruitgave)

  Deze heruitgave betreft een samenvatting van de voorgeschreven studiestof van het huidige collegejaar, namelijk:

  - Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus (BMM), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, achtste druk

 • WG Entrepreneurial Finance (heruitgave)

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Entrepreneurial Finance

  Entrepreneurial Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen door een onderneming. Dit vak is bedoeld om inzicht te verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een onderneming.

  Dit verslag biedt een overzicht van de opdrachten die behandeld zijn in de werkgroepen.

Europees Recht
 • HC Europees Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018
 • Literatuur Europees Recht

  Literatuur van het vak Europees Recht 2017/2018

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (6e druk, Boomjuridisch 2017).
 • WG Europees Recht

  Werkgroepen van het vak Europees Recht 2017/2018
Goederenrecht
 • HC Goederenrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Goederenrecht 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • Literatuur Goederenrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Goederenrecht 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2017 (6e druk);

  Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer, 2017 (12e druk).

   

   

 • WG Goederenrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Goederenrecht 2017/2018.
Grondslagen van het Recht
 • HC Grondslagen van het recht

  De behandeling van algemene theorieën over de grondslagen van het recht staat centraal in dit vak.
 • Literatuur Grondslagen van het Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur Grondslagen van het Recht collegejaar 2017/2018.
 • WG Grondslagen van het recht

  De behandeling van algemene theorieën over de grondslagen van het recht staat centraal in dit vak.
Inleiding Bestuursrecht
 • HC Inleiding Bestuursrecht

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”)
 • Literatuur Inleiding Bestuursrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur Inleiding Bestuursrecht collegejaar 2017/2018.
 • WG Inleiding Bestuursrecht

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”)
Inleiding Burgerlijk Recht
 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Inleiding Burgerlijk Recht (deel 1) van 2017/2018
 • HC Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Inleiding Burgerlijk Recht (deel 2) van 2017/2018
 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Inleiding Burgerlijk Recht (deel 1) van 2017/2018

  Deze verslagen zijn samenvattingen van de voorgeschreven studiestof van het vak Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1 2017/2018. De studiestof is: Hoofdstukken vermogensrecht (Hoofdstukken vermogensrecht), Compendium vermogensrecht (Jac. Hijma & M.M. Olthof), Hoofdstukken Intellectuele Eigendom (D.J.G. Visser) en hoofdstukken personen-, familie en erfrecht (T.J. Mellema-Kranenburg en E.J.M. Cornelissen).

 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Inleiding Burgerlijk Recht (deel 2) van 2017/2018
 • Oefenpakket Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1

  Dit verslag bevat een oefententamen en verschillende oefenopgaven van dit vak.
 • Oefenpakket Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een oefententamen en verschillende oefenopgaven van dit vak.
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Inleiding Burgerlijk Recht (deel 1) van 2017/2018
 • WG Inleiding Burgerlijk Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Inleiding Burgerlijk Recht (deel 2) van 2017/2018
Inleiding Europees Recht
 • HC Inleiding Europees Recht

  Deze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen ka
 • Literatuur Inleiding Europees Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de literatuur van Inleiding Europees Recht van collegejaar 2017/2018.
 • WG Inleiding Europees Recht

  DDit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Inleiding Europees Recht van collegejaar 2017/2018.
Inleiding Internationaal Publiekrecht
 • HC Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Inleiding Internationaal Publiekrecht van 2017/2018
 • Literatuur Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Inleiding Internationaal Publiekrecht van 2017/2018
 • Oefenpakket Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit verslag bevat een oefententamen en verschillende oefenopgaven van dit vak.
 • WG Inleiding Internationaal Publiekrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Inleiding Internationaal Publiekrecht van 2017/2018
Inleiding Recht
 • HC Inleiding Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Inleiding Recht 2017/2018.
 • Literatuur Inleiding Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Inleiding Recht 2017/2018.

  Deze verslagen zijn samenvattingen van de voorgeschreven studiestof van het vak Inleiding Recht 2017/2018. De studiestof is: Inleiding Recht (Cliteur, P. & A. Ellian).

 • WG Inleiding Recht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Inleiding Recht 2017/2018.
Inleiding Strafrecht
 • HC Inleiding Strafrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Inleiding Strafrecht van 2017/2018
 • Literatuur Inleiding Strafrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Inleiding Strafrecht van 2017/2018
 • Oefenpakket Inleiding Strafrecht

  Dit verslag bevat een oefententamen en verschillende oefenopgaven van dit vak.
 • WG Inleiding Strafrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Inleiding Strafrecht van 2017/2018
Marketing Management
 • HC & WG Marketing Management

  Een introductie in de wereld van marketing
Materieel Strafrecht
 • HC Materieel Strafrecht (deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Materieel Strafrecht (deel 1) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • HC Materieel Strafrecht (deel 2)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Materieel Strafrecht (deel 2) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.

    

 • Literatuur Materieel Strafrecht (deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Materieel Strafrecht (deel 1) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • J. De Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer, 6e druk, 2015.
 • Literatuur Materieel Strafrecht (deel 2)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Materieel Strafrecht (deel 2) 2017/2018.

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • J. De Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer, 6e druk, 2015.
 • WG Materieel Strafrecht (deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Materieel Strafrecht (deel 1) 2017/2018.
 • WG Materieel Strafrecht (deel 2)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Materieel Strafrecht (deel 2) 2017/2018.
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap
 • HC Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

 • HC Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap

  Een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de rechtswetenschap
 • Literatuur Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

  Dit vak brengt basale kennis bij over de methodische aspecten van de rechtswetenschap en verschaft in de verschillende soorten van
 • WG Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

  Dit vak brengt basale kennis bij over de methodische aspecten van de rechtswetenschap en verschaft in de verschillende soorten van
Negotiation & Mediation
 • HC Negotiation & Mediation

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Negotiation & Mediation

  De cursus Negotiation and Mediation maakt studenten bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediëren en omgaan met conflicten.

 • WG Negotiation & Mediation

  Een overzicht van de werkgroepen van het vak Negotiation & Mediation

  De cursus Negotiation and Mediation maakt studenten bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediëren en omgaan met conflicten.

Onderneming & Recht
 • HC Onderneming & Recht - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • HC Onderneming & Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges 2017/2018

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • Literatuur Onderneming & Recht - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Onderneming & Recht van 2017/2018

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2017;
  • Syllabus bedrijfswetenschappen.
 • Literatuur Onderneming & Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Onderneming en recht - Deel 2 (heruitgave)

  Dit verslag is een heruitgave van vorig jaar en bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2017;
  • Syllabus bedrijfswetenschappen.
 • WG Onderneming & Recht - Deel 1

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen 2017/2018
 • WG Onderneming & Recht - Deel 2

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen 2017/2018
Overig
 • WG People and Organizations

  Dit verslag bevat een samenvatting van alle werkgroepen van het vak People and Organizations (2017/2018).
People and Organizations
 • HC & WG People and Organizations

  Dit verslag bevat een samenvatting van alle hoorcolleges en werkgroepen van het vak People and Organizations (2017/2018).
Personen-, familie- en erfrecht
 • HC Personen-, Familie- en Erfrecht

  In dit vak verkrijg je dieper inzicht in een aantal kernleerstukken en centrale vraagstukken van het personen-, familie- en erfrec
 • Literatuur Personen-, Familie- en Erfrecht

  Literatuur van het vak Personen-, Familie- en Erfrecht (heruitgave)
   
  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van 
   

  Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Studiereeks (Kluwer), M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuijtinck, 6e druk, 2015.

 • WG Personen-, Familie- en Erfrecht

  Werkgroepen van het vak Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018
Public International Law
 • HC Public International Law

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Public International Law 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • WG Public International Law

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Public International Law 2017/2018.
Rechtseconomie
 • HC Rechtseconomie

  Doel van het vak Rechtseconomie is om je vertrouwd te maken met de economische analyse van het recht.
 • Literatuur Rechtseconomie

  Literatuur van het vak Rechtseconomie

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van 

  B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck, Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het recht, 5e druk, Deventer: Kluwer 2013.

 • WG Rechtseconomie

  Werkgroepen van het vak Rechtseconomie 2017/2018.
Rechtsfilosofie I
 • HC Rechtsfilosofie I

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Rechtsfilosofie 2017/2018.
Rechtsfilosofie II
 • HC Rechtsfilosofie II (Variant A)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Rechtsfilosofie II 2017/2018 (variant A).
Romeins Recht
 • HC Romeins Recht

  Dit vak verschaft kennis en inzicht in de beginselen van het Romeinse staatsrecht, het Romeinse procesrecht en vermogensrecht en d
 • Literatuur Romeins Recht

  Dit vak verschaft kennis en inzicht in de beginselen van het Romeinse staatsrecht, het Romeinse procesrecht en vermogensrecht en d
 • WG Romeins Recht

  Dit vak verschaft kennis en inzicht in de beginselen van het Romeinse staatsrecht, het Romeinse procesrecht en vermogensrecht en d
Staatsrecht
 • HC Staatsrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van het vak Staatsrecht 2017/2018.
  Dit verslag bestaat uit:
   
  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • Literatuur Staatsrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van het vak Staatsrecht 2017/2018.

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • A.W. Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer: Kluwer, twaalfde druk.
 • WG Staatsrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van het vak Staatsrecht 2017/2018.
Strafprocesrecht
 • HC Strafprocesrecht - deel 1 (week 1 t/m 5)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Strafprocesrecht (deel 1) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • HC Strafprocesrecht - Deel 2 (Week 6 t/m 10)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van Strafprocesrecht (deel 2) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • Literatuur Strafprocesrecht - Deel 1 (Week 1 t/m 5)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Strafprocesrecht (deel 1) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  B.F. Keulen, G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, 2016 (13e druk).

 • Literatuur Strafprocesrecht - Deel 2 (Week 6 t/m 10)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Strafprocesrecht (deel 2) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  B.F. Keulen, G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, 2016 (13e druk).

 • WG Strafprocesrecht - Deel 1 (Week 1 t/m 5)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Strafprocesrecht (deel 1) 2017/2018.
 • WG Strafprocesrecht - Deel 2 (week 6 t/m 10)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van Strafprocesrecht (deel 2) 2017/2018.
Strategic Management & Leadership
 • HC & WG Strategic Management & Leadership (heruitgave)

  Een overzicht van de hoorcolleges en werkgroepen van het vak Strategic Management & Leadership

  Ondanks dat dit een heruitgave betreft, komen de hoorcolleges en werkgroepen overeen met de voorgeschreven studiestof van dit collegejaar (m.u.v. het gastcollege). In dit vak wordt er kennisgemaakt met de beginselen van de theorie en praktijk van strategisch management en leiderschap.

 • Literatuur Strategic Management & Leadership (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Strategic Management & Leadership (heruitgave)

  Deze heruitgave betreft een samenvatting van de voorgeschreven studiestof van het huidige collegejaar, namelijk:

  - Anthony Henry – Understanding Strategic Management, Oxford University Press, Second Edition, 2011

Verbintenissenrecht
 • HC Verbintenissenrecht (deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van het vak Verbintenissenrecht (deel 1) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit:

  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten.
 • HC Verbintenissenrecht (deel 2)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de hoorcolleges van het vak Verbintenissenrecht (deel 2) 2017/2018.
  Dit verslag bestaat uit:
   
  • Een samenvatting van de hoorcolleges;
  • Een samenvatting van de voorgeschreven arresten
 • Literatuur Verbintenissenrecht (deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Verbintenissenrecht (deel 1) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

   • Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2017.

   • G.T. de Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2014.
   •  

    Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeen- komst, Deventer: Kluwer 2016.

    J. Spier, T. Hartlief, A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh en R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2015.

    J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Buitencon- tractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008.

     

 • Literatuur Verbintenissenrecht (deel 2)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Verbintenissenrecht (deel 2) 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

   • Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2017.

   • G.T. de Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2014.
   • Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeen- komst, Deventer: Kluwer 2016.

   • J. Spier, T. Hartlief, A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh en R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2015.

    J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Buitencon- tractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008.

 • WG Verbintenissenrecht (deel 1)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van het vak Verbintenissenrecht (deel 1) 2017/2018.
 • WG Verbintenissenrecht (deel 2)

  Dit verslag bevat een samenvatting van de werkgroepen van het vak Verbintenissenrecht (deel 2) 2017/2018.
Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht
 • HC Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Hoorcolleges van Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht 2017/2018.
 • Literatuur Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de voorgeschreven literatuur van Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht 2017/2018.

  Dit verslag bestaat uit een samenvatting van de voorgeschreven stof van:

  • Leidraad Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht
 • WG Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

  Dit verslag bevat een samenvatting van de Werkgroepen van Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht 2017/2018.