Privacy Statement

Privacyverklaring SILverslagen
 
Om voor u duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, staan hieronder de voorwaarden van het gebruik er van.
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt
SILverslagen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SILverslagen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SILverslagen verstrekt. SILverslagen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens      
- Uw telefoonnummer    
- Uw e-mailadres
- Uw studentennummer
- Uw studierichting
- Uw studiejaar
 
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
SILverslagen verwerkt uw persoonsgegevens om voor interne doeleinden inzichtelijk te maken hoe wij onze service en diensten voor de student kunnen verbeteren. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
SILverslagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
Delen wij uw gegevens?
SILverslagen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. SILverslagen maakt geen gebruik van Google Analytics of andere derde partijen waarbij bezoekersgegevens worden bijgehouden.
 
Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@silverslagen.nl. SILverslagen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Zijn mijn gegevens beveiligd?
SILverslagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SILverslagen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SILverslagen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SILverslagen op via bestuur@silverslagen.nl.